Miten etäopiskelu on lähtenyt käyntiin? Yllättävän sujuvasti!

29.03.2020 08:20

Kategoria: Opetus Koulut Koronatilanne Lapset

Kouluissa siirryttiin etäopetukseen keskiviikkona 18. maaliskuuta, joten etäopiskelua on nyt takana kohta kaksi viikkoa. Kysyimme muutamilta opettajilta, miten etäopetukseen siirtyminen on sujunut.

Alku on ollut yllättävänkin sujuva

Janne Kyllönen opettaa neljättä luokkaa Vuorenmäen koulussa. Hänen mielestään etäopetus on lähtenyt yllättävän hyvin käyntiin, kun miettii, että työtä on ehditty tehdä vasta vähän aikaa. ”Harva meistä on näitä kaikkia työkaluja paljon käyttänyt. Ensimmäisen viikon aikana on huomattu, mitkä laitteet toimivat parhaiten, on jaettu oppilaille koululta laitteita ja saatu eri työskentely-ympäristöt toimimaan. Oppilaat ovat ottaneet homman haltuun nopeasti ja etäopetus näyttää myös motivoivan oppilaita”, hän kertoo.

Veera Kojola, niin ikään Vuorenmäen koulusta kertoo, että hän opetti oppilailleen Classroomin peruskäytön jo viime vuonna 2. luokalla. ”Kuvan liittäminen on tullut tänä vuonna uutena ja Googlen muut työkalut kuten Hangouts ja Meet”, hän jatkaa. Kojolan luokka on jo ehtinyt tehdä äidinkielenkokeenkin etänä ja se oli onnistunut kokemus. Hän iloitsee myös tsemppiviesteistä, jotka tulevat oppilaiden kodeista. Kun esimerkiksi tehtävien määrästä on tullut kommentteja, on niiden määrää sitten säädetty tarpeen mukaan.

Erityisluokanopettaja Anniina Joki Veikkolan koulusta (kuvassa) aloittaa päivät luokan kanssa aina Google Meetin kautta järjestettävässä etätapaamisessa, jossa vaihdetaan kuulumiset ja hän kertoo päivän tehtävistä, jotka on laatinut oppilaille Qridiin. Joki kertoo, että ennen etäkoulun alkua hän ennätti harjoitella luokkansa kanssa yhtenä päivänä Google Meetin käyttöä ja muutaman oppilaan kanssa Qridin toimintoja. Tästä huolimatta kaikki oppilaat perheineen ovat ottaneet uuden oppimistekniikan hienosti haltuun, toki eka- ja tokaluokkalaiset tarvitsevat vielä vanhempien tukea niin laitteiden käyttöön kuin tehtävien tekemiseenkin.

Joki on erityisen ylpeä ja vaikuttunut siitä, kuinka hienosti lapset ja perheet ovat lähteneet mukaan etäopetukseen. Osa lapsista tekee tehtävät päivällä, osa yhdessä vanhempien kanssa illemmalla, kun se heille sopii. ”Tämänkaltainen työskentely pitkällä tähtäimellä kehittää lapsen omatoimisuutta sekä taitoa arvioida ja ohjata omaa oppimistaan”, hän arvioi.

Tuija Collander, joka myös opettaa Veikkolan koulussa sanoo, että etäkoulun pitäminen opettaa lukuisia uusia tapoja tehdä työtä, joista varmasti monia hyviä käytänteitä siirtyy luokan arkeen, kun taas palaamme takaisin tavalliseen koulunkäyntiin. Myös hänen mukaansa oppilaat oppivat omatoimisuutta ja vastuuta aivan uudella tavalla. ”Itse pidän tärkeänä sitä, että antamani tehtävät laittavat oppilaat ajattelemaan luovasti, tarkkailemaan ympäristöään ja pysähtymään nauttimaan hetkestä”, Collander kertoo. 

Myös yläkoulun opettajalla on positiivisia kokemuksia siirtymisestä etäopiskeluun ja -opetukseen. Anna Pomoell, joka opettaa Winellska skolanissa yläluokkalaisille matematiikkaa, luonnontieteitä ja kemiaa kertoo, että etäopetukseen siirtyminen on ollut sekä kiinnostavaa että opettavaista. ”Etäopetuksessa on omat haasteensa, joihin on ollut hauska etsiä ratkaisuja. Joka päivä on saanut ratkaista erilaisia ongelmia ja tuntuu hyvältä, kun haasteisiin löytyy ratkaisu”, Pomoell iloitsee.

Myös Pomoellin oppilaat ovat käyttäneet työskentelyssään Hangousia ja Meetiä.  Työskentely on sujunut kaiken kaikkiaan hyvin. Oppilaat luovat joko itse kokoukset tai sitten opettaja luo ne. Hän on itse mukana kaikkien ryhmien kokouksien taustalla ja hänen mielestään on mukava kuunnella eri ryhmien keskustelua samanaikaisesti. ”Tuntuu melkein samalta kuin tavallisessa luokassa”, hän naurahtaa.

Sujuvan alun etäopetukselle on mahdollistanut valmiiksi hyvät valmiudet ja etäopetukseen liittyvä kehitystyö, joka on ollut jo hyvässä vauhdissa meillä Kirkkonummella. Sivistys -ja vapaa-aikapalveluiden kehityspäällikkö Antti Sankala kertoo, että kouluista on luovutettu, huoltajien kuittausta vastaan, oppimisen tarpeisiin n. 1250 kannettavaa tietokonetta. Tämä on huomionarvoinen määrä laitteita. Opetus ja oppiminen tapahtuu Kirkkonummen kunnalla jo aiemmin käytössä olleiden Edisonin kautta aukeavien o365- sekä G-Suite -ympäristöjen avustuksella. Viestintä huoltajille tapahtuu edelleen Wilman kautta.

Uusi työtapa tuo esiin myös uusia ulottuvuuksia

Kyllönen kertoo, että joillekin oppilaille mahdollisuus tehdä omassa rauhassa tehtäviä, on selkeästi parantanut tuloksia. Osalle oppilaista iso luokkatilanne on nimittäin haastava ja jotkut oppilaat saattavat todella hyötyä etäopetuksesta. Myös Pomoellilla on samankaltaisia kokemuksia. Esimerkiksi koetilanteet voivat olla joillekin oppilaille stressaavia ja oman kodin rauhassa tehty koe saattaa vaikuttaa hyvinkin positiivisella tavalla lopputulokseen.

Kavereita ikävä

Collander muistuttaa, että Meetsin kautta oppilaat pysyvät muutenkin yhteyksissä toisiinsa näinä poikkeuksellisina aikoina. ”Kun kavereita ei pääse pihoille näkemään, on oman luokan ja oman opettajan näkeminen todella tärkeää. Meeteissä ollaan aina ajoissa, monet tulevat ennen varsinaisen Meetin alkamista höpistelemään open kanssa niitä näitä linjoille”, hän kertoo. ”Voimaannun itsekin jokaisesta kohtaamisesta, oma väsymys väistyy, kun ruudulle ilmestyvät tutut kasvot. Meille kaikille on tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi näinä poikkeuksellisina aikoina”, hän jatkaa. 

Myös Joki kertoo, että ensimmäisen viikon aikana oppilaat olivat innoissaan etäkoululaisuudesta, mutta nyt puheista kuuluu jo ikävää kouluun ja kavereihin. Hän kokee, että päivittäiset tapaamiset etäyhteyden välityksellä ovat tärkeitä oppilaille. Koulussa opiskelu on kuitenkin hyvin strukturoitua ja oppilaat ovat tottuneet tekemään asioita tietyllä tavalla ja päivän kulkua ovat rytmittäneet välitunnit ja ruokailu. Kotona asiat voivat olla toisin vanhempien ja sisarusten tehdessä omia etätehtäviään.

Vinkkejä ja tsemppiä kaikkiin koteihin

Joki vinkkaakin, että kotiin kannattaa laatia ainakin nuoremmille lapsille oma lukujärjestys, josta ilmenee, milloin perheessä tehdään tehtäviä ja milloin leikitään, milloin pidetään taukoa ja koska syödään, milloin pitää antaa työrauha muille kotona etäileville. Hän kannustaa vanhempia olemaan itselleen ja lapsen koulunkäynnille armollisia – päivät ovat erilaisia ja välillä kannattaa madaltaa kynnystä sen mukaan, tehdä joskus tehtävistä vain tärkeimmät. On tärkeää, että yhteys myös kodin ja koulun välillä säilyy. Vanhempien kannattaa herkästi pyytää apua koulusta, mikäli kodin antama tuki tehtävien tekemiseen ei tunnu riittävän. Opettajan kanssa voidaan miettiä keinoja etäkoulunkäynnin tukemiseksi.

Käytännön asioista Pomoell haluaa muistuttaa, että on edelleen tärkeää ilmoittaa Wilman kautta esimerkiksi sairaspoissaolot, koska oppilaiden odotetaan olevan läsnä myös etäopetuksessa.

Kojola haluaa puolestaan muistuttaa, että huoltajien ei tarvitse kotona opettaa vaan vastuu on edelleen opettajilla. Hän toivookin, että nyt ollaan opettajaan yhteydessä melko herkästikin, jotta asiat saadaan heti selvitettyä, jos esimerkiksi tehtävät ovat liian haastavia tai niitä on liikaa.

Janne Kyllönen toivoo koteihin jaksamista uudessa tilanteessa! Hän toivoo myös opettajia kohtaan ymmärrystä. ”Tämä on kaikille meille uusi tilanne ja varmasti menee hetki ennen kuin kaikki saavat etäopetuksen toimimaan. Yhtä lailla kuin kodit ovat hyvin erilaisessa tilanteessa keskenään niin myös opettajat ovat. On ihan eri asia myös opettajan kannalta järjestää etäopetusta, jos omat lapset ovat kotona etäopetuksessa ja tarvitsevat myös apua”, hän pohtii.

”Kaikki tämä uusi tuli meille kaikille nopealla aikataululla eikä kaikkea uutta voi mitenkään sulatella kerralla”, muistuttaa Tuija Collander. ”Annetaan aikaa itsellemme ja nauretaan niille kommelluksille illalla! Terveisin ope, joka piti yhden koulupäivän paita nurinpäin ja hammastahnaa ihan reilusti naamassa”, hän päättää.

Tsemppiä kaikille – oppilaille, huoltajille ja opettajille!

Etäope Anniina Joki työn tukussa.