Mitä rannikkovedet sinulle merkitsevät? Mihin rannikkovesien kunnostuksessa pitäisi mielestäsi panostaa?

10.08.2021 10:59

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Osana #Rannikkovesivisio-hanketta LUVY kysyy Raaseporin, Kirkkonummen ja Inkoon asukkailta ja mökkiläisiltä rannikkovesiin liittyviä havaintoja ja mielipiteitä.

Hankkeessa etsimme myös mahdollisia kosteikkokohteita ja perkausta kaipaavia uomia tulevia kunnostuksia varten. Niiden kunnostukset alkavat resurssien puitteissa vuonna 2022. Osallistu rannikkovesi-kyselyyn ja vaikuta! Kysely on auki 6.7–30.9.2021 välisen ajan: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip

Hankkeessa laaditaan koko Länsi-Uudenmaan rannikkovesien visio, joka kokoaa yhteen rannikkokunnat ja muut toimijat tekemään työtä rannikkovesien tilan parantamiseksi. Vision valmistelutyötä tehdään pilottikohteissa yhdessä alueen kuntien Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Kirkkonummi kanssa. Visio toimenpideohjelmineen valmistuu keväällä 2022.

Rannikkovesivisiota rahoittavat Kirkkonummi, Inkoo, Raasepori, Siuntio ja Siuntionjoki 2030 -visio sekä Uudenmaan ELY-keskus.

Lue lisää hankkeesta: https://www.luvy.fi/hankkeet/rannikkovesivisio/