Mitä esiopetus on?

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa edistetään lapsen kasvu-, keitys- ja oppimisedellytyksiä lapsilähtöisesti ja vahvistetaan samalla lapsen myönteistä käsitystä itsestään yksilönä ja oppijana. Esiopetuksen toimintaa ohjaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Kirkkonummen esiopetuksen opetussuunnitelma. Esiopetus, varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen ja johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden lapselle.

Jokaiselle lapselle laaditaan Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetusryhmän lastentarhanopettajan kanssa. Lasten oppimissuunnitelmat luovat pohjan esiopetusryhmän toiminnalle esiopetusvuoden aikana. Keväällä toiminnan toteutumista arvioidaan jälleen yhdessä lapsen, huoltajan ja opettajan kanssa.

Esiopetusta järjestetään useimmissa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Kirkkonummella aina samassa yksikössä. Kielikylpyesiopetusta on Kirkkonummella madollista saada ruotsinkielellä, Gesterbyn koulun alaisuudessa toimivassa esiopetusryhmässä.