Ministeri Krista Mikkonen tutustui Medvastön suojelualueeseen

18.08.2020 09:50

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen tutustui 17.8. Metsähallituksen luonnonhoitotöihin Kirkkonummen Medvastön suojelualueilla, joiden rantaniittyjä ja hakamaita on jo vuosia pidetty matalana Lopelta tuodun kyyttökarjan voimin. Ensi vuonna laidunaluetta laajennetaan Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella Norra Fladetin rantaruovikkoon niin, että matala rantaniitty ulottuu jatkossa paikoin vesialueelle asti. Laiduntamisella saadaan näillä perinnebiotooppialueilla lisättyä kasvilajiston ja linnuston monipuolisuutta ja ehkäistyä näin luonnon köyhtymistä.   

"