Mielenterveyskuntoutujien sosiaaliohjaus

Mielenterveyskuntoutujien sosiaaliohjaus on yli 18 vuoden ikäisille mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu palvelu.

Sosiaaliohjauksella tarjotaan määrä–aikaista tukea ja apua arkipäivän ongelmatilanteisiin, viranomaisasiointiin, hoidon käytännön järjestelyihin jne.

Sosiaaliohjaaja tekee yhteistyötä mielenterveyspalvelujen, sosiaalityön ja muiden asiakkaan kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Sosiaaliohjauksen keskeinen toimintamuoto ovat kotikäynnit ja muu verkostotyö.

Kansalaiset
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus - Päihde- ja mielenterveyspalvelut
kuntoutus / mielenterveyskuntoutus

Yhteystiedot 


Pitäjäntuvanpolku 3

Sosiaaliohjaaja

Puh. 040 1269 691