Metsästrategian kuntalaiskysely 2022

KYSELY ON SULJETTU

Kirkkonummen Metsästrategiaa ollaan päivittämässä. Strategian päivityksellä pyritään vastaamaan muuttuneisiin metsien monikäytön haasteisiin, päivittämään termistöä ja kartoittamaan metsien mahdollisuuksia mm. osana kunnassa tehtävää ilmastotyötä.  Päivitystyön taustaksi kunta järjestää nyt kyselyn kuntalaisille ja kunnan metsiä muutoin käyttäville. Kysely on suljettu.

Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten kirkkonummelaiset ja muiden kuntien asukkaat hyödyntävät Kirkkonummen kunnan omistamia metsiä ja millaisia arvostuksia ja toiveita nämä niihin kohdistavat. Kyselyn tulokset käsitellään ja Strategiasta laaditaan luonnos, mikä esitellään ja samassa yhteydessä kerätään siitä palautetta. Palautteen perusteella laaditaan vielä strategiaehdotus, mistä voi antaa palautetta ja mikä käsitellään myös yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Lopullisesta strategiasta päättää kunnanhallitus ja -valtuusto.