Metsäpaloriski on koko maassa tällä hetkellä erittäin korkea – noudata erityistä varovaisuutta

02.08.2019 15:32

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Vapaa-aika

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen tiedote 2.8.2019:

Tällä hetkellä lähes koko Suomessa on voimassa metsäpalovaroitus äärimmäisen kuivuuden takia. Metsä ja maasto ovat nyt niin kuivia, että suurpalon mahdollisuus on erittäin suuri. Pelastuslaitokset kehottavat kansalaisia noudattamaan erityistä varovaisuutta tulenkäsittelyssä.

Nuotiota ei saa sytyttä

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää nyt, kun olosuhteet kuivuuden ja tuulen takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi. Kertakäyttögrillit lasketaan avotulenteoksi. Avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kipinä saattaa syntyä myös metallin työstämisestä tai käsittelystä.

Toiminnanharjoittajan on omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa. Toiminnassa, joka voi aiheuttaa kipinöintiä, tulee olla erittäin varovainen. Tällaista toimintaa on esimerkiksi metsätyöt. (Pelastuslaki 14 §)

Jos näet maastopalon, ilmoita asiasta välittömästi hätänumeroon 112

On tärkeää, että sammutustyöt päästään aloittamaan mahdollisimman pian. Pelastuslaitokset suosittelevat 112 Suomi-sovelluksen lataamista kännykkään. Sovelluksen kautta hätänumeroon soitettaessa onnettomuuspaikan tarkka sijainti välittyy hätäkeskukselle automaattisesti ja apu löytää nopeammin perille.

Mikäli mahdollista, järjestä pelastusyksiköille opastus kohteeseen. Pidä puhelimesi päällä sekä linja vapaana, sillä pelastusyksiköstä saatetaan soittaa ja kysyä lisätietoja.

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos/Tilannekeskus
pelastuslaitos(at)espoo.fi

www.lup.fi    
www.facebook.com/lansiuudenmaanpelastuslaitos

maastopalo