Melupäätös 10 § 2020, Sericon Oy

29.07.2020 13:48

Kategoria: Kuulutukset

LP-257-2020-01211
2020-90-IPM

Ympäristötarkastaja on tehnyt 29.7.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Sericon Oy:lle annettu päätös koskee kiviaineksen murskausta kiinteistöllä 257-483-2-12 Sundsbergissä. 

Päätösasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 29.7.­–4.9.2020 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituksen jättöpäivä on 4.9.2020. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. 

Lisätietoja antaa vs. ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 28.7.2020
Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja

Melupäätös 10 § 2020, Sericon Oy
Valitusosoitus