Meluilmoituksen vireilletulokuulutus (17.3.-30.3.2023)

17.03.2023 10:50

Kategoria: Kuulutukset

Vireilletulokuulutus
LP-257-2023-00368

Oy Göran Hagelberg Ab on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus koskee Kirkkonummen Motonet-myymälän maanrakennustöitä osoitteessa Luostarinportti 1, jossa erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä ovat kallion louhinta, irrotetun louheen murskaaminen ja paalutus. Meluavia töitä suoritetaan ilmoituksen mukaan 11.4.-30.6.2023 arkisin klo 7–20.  Louhinnan ja murskauksen yhteenlaskettu kesto on arviolta 4-6 viikkoa ja paalutustyön arviolta 4 viikkoa. 

Kuulutus on yleisesti nähtävillä 17.3.-30.3.2023 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi. Meluilmoitus on nähtävillä samalla ajanjaksolla osoitteessa www.julkipano.fi. Tämä kuulutus on julkaistu 17.3.2023 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.   

Ne, joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muistutus on esitettävä kirjallisesti ja osoitettava Kirkkonummen kunnan ympäristötarkastajalle ja toimitettava viimeistään 30.3.2023 osoitteeseen Kirkkonummen kunta, ympäristötarkastaja, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi. 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Elina Röman puh 040 750 9894, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 

Kirkkonummella 15.3.2023

Kirkkonummen kunta
Ympäristötarkastaja