Matemaattisten aineiden lehtori, Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala, Kirkkoharjun koulu

15.05.2018 15:21

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 1.8.2018 alkaen toistaiseksi täytettävä peruskoulun matemaattisten aineiden lehtorin vakinainen virka. Tehtävänä on matematiikan, fysiikan ja kemian opetus vuosiluokilla 7-9 Kirkkoharjun koulussa.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta, (www.kuntarekry.fi),työavain 180768. Postissa lähetettäviin hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, ja ne lähetetään os. Kirkkonummen kunta, Sivistyspalvelut, PL 20 (Ervastintie 2), 02401 Kirkkonummi. Hakuaika päättyy 29.5.2018 klo 15.00.


Maarit Mäkäläinen, rehtori p.040-595 4271

Työ alkaa: 1.8.2018


Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva yli 39 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista.