Masalan koulun omat sivut

Ajankohtaista

Arvioinnin huoltajakäsikirja on julkaistu.

Päivittäinen työaika  
1.-2. -luokat 
8.00–8.45 1. oppitunti  
8.45–9.00 välkkä 
9–10.45 2. ja 3. oppitunti (sis. ruokailun) 
10.45–11.15 pitkä välkkä 
11.15–12.00 4. oppitunti 
12.00–12.15 välkkä 
12.15–13.00 5. oppitunti 
 
3.-6. -luokat 
8.00–8.45 1. oppitunti  
8.45–9.00 välkkä 
9.00–10.30 2. ja 3. oppitunti 
10.30–11.00 pitkä välkkä 
11.00–12.00 4. oppitunti (sis. ruokailun) 
12.00–12.15 välkkä 
12.15–13.00 5. oppitunti 
13.00–13.15 välkkä 
13.15–14.45 6. ja 7. oppitunti 

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan!

Toivottaa Masalan koulun väki


Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022-2023 

Syyslukukausi ke 10.8.- ke 21.12.2022
syysloma 17.-21.10.2022
joululoma 22.12.2022-6.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.– la 3.6.2023
talviloma 20.-24.2.2023

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023-2024

syyslukukausi to 10.8.2023 – pe 22.12.2023​
syysloma ma 16.10.2023 - pe 22.10.2023​
joululoma la 23.12.2023- su 7.1.2024​

kevätlukukausi 9.1.-3.6.2023
talvilomama 19.2.2024 - pe 25.2.2024​


Tiedotteet ja suunnitelmat

Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelma ja tuntijako

Masalan koulun lukuvuositiedote 2022-23

Masalan koulun lukuvuosisuunnitelma 2022-23

Masalan koulun ohjaussuunnitelma

Koulukohtainen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tarkennettu toimintamalli kiusaamistilanteiden selvittämiseksi Masalan koulussa

Oppilaiden säännöt

Iltapäiväkerho

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Iltapäiväkerhon viikkosuunnitelma 2022-23


Lomakkeet

Lomakkeet löytyvät osoitteesta: https://www.kirkkonummi.fi/sahkoinen-asiointi

  • Kielen ylläpito-opetukseen ilmoittautuminen
  • Kouluun ilmoittautuminen 
  • Koulukuljetushakemus
  • Ilmoitus erityisruokavaliosta
  • Koululaisten iltapäivätoiminta
  • Koululaisten iltapäivätoiminnan muutoslomake
  • Kouluhuoneiston (muu kuin liikuntatila) käyttöhakemus (jatkuva haku)

OPPILAAN POISSAOLOA KOSKEVA HAKEMUS JA PÄÄTÖS

Perusopetuslain 35§:n mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta koulunkäynnistä. Luokanopettaja voi myöntää enintään kolmen päivän ajaksi vapautuksen koulutyöstä. Sitä pitemmän luvan myöntää rehtori. Hakemus tulee jättää rehtorille Wilma-viestillä kaksi viikkoa ennen aiottua poissaoloa.


Kodin ja koulun yhteistyö

Masalan koulun koti- ja kouluyhdistys:

https://www.kotijakoulu.fi/masalan-koti-ja-koulu-yhdistys/


Henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

Rehtori
Anne Koskeno 040 523 9159

Apulaisrehtori
Sirkka Glöersen p. 050 310 7079

Koulusihteeri
Anja Munnukka
p. 050 414 09 49
(Masalassa tiistaisin ja perjantaisin sekä parillisilla viikoilla torstaisin)

Opettajainhuone p. 040 126 9331

Erityisopettaja p. 040 065 2559  

Vahtimestari
Ilkka Saarela p. 040 776 1603

Kouluterveydenhoitaja
Hanna Tammelin
p. 040 126 9636
Tavattavissa ti, ke, to
sähköposti etunimi.sukunimi@luvn.fi

Koulukuraattori
Nora Peltola
p. 040 5483912
paikalla maanantaisin ja tiistaisin
sähköposti etunimi.sukunimi@luvn.fi

Koulupsykologi
Konstantin Olli
sähköposti etunimi.sukunimi@luvn.fi

Huoltomies
Jarmo Eriksson p. 040 705 3118

Iltapäiväkerho, Masalan koulu
p. 050 414 3487

Hammashoitola
Keskitetty ajanvaraus
p. 09 2968 3269

Ruokahuolto
Kartanonrannan koulu,
Gun Westerholm p. 040 126 9284

Laitoshuoltajat


Luokat ja henkilökunta lv. 2022–2023

Opetushenkilöstö on tavoitettavissa kouluaikana parhaiten välituntisin
(opettajahuoneen p. 040 126 9331). Soittopyynnön voi myös jättää.
Opettajat tiedottavat huoltajille luokkakohtaiset ohjeet kodin ja koulun välisestä
yhteydenpidosta Wilman kautta.

Henkilökunnan sähköposti toimii tunnuksella: nimi.sukunimi@edu.kirkkonummi.fi

1A Saija Oikkonen
1B Malin Törnqvist

2A  Mariliisa Karlsson 
2B Kirsi Tuulasvaara 
1-2C Sinikka Snellman 

3A Sirkka Glöersen
3B Saima Karttunen
3-4C Pirjo Saarikko-Aaltio (sähköposti: pirjo.saarikko(at)edu.kirkkonummi.fi) 

4A Anni-Maria Saarenpää 
4B Jonna Lomma 

5A Mari Rauhala-Pöntinen
5B Marketta Vanamo 
5-6C Heidi Lagström

6A Martti Saarinen 
6B Leo Laine

Resurssiopettaja 
Stina Kallionalusta

Kielten lehtori
Kirsi Niemelä

Erityisopettaja
Soile Riihimäki

Valmoluokan opettaja
Svetlana Hermanson

Koulunkäynninohjaajat
Noor Alkhrsany, kko (toimivapaa)
Maarit Hjellman, kko, ip
Oscar Härkönen, kko, iltp. kerhon vastaava
Julia Moltchanova, kko
Pilvi-Sisko Puuronen, kko, ip
Viivi Sorro, kko, ip
Tara Tabani, kko opiskelija
Sari Tanskanen, kko, ip
Mira Tarvainen, kko opiskelija
Seri Väisänen, tuntiopettaja, kko

Yhteystiedot

Masalan koulu
Hommaksenkuja 5
02430 Masala

Koulun rehtori ja sihteeri sijaitsevat A-osassa, toisessa kerroksessa Hommaksenkuja 5 varrella. Sisäänkäynti vieraille on Hommaksenkujan puolelta.

Rehtori
Anne Koskeno p. 040 523 9159

Apulaisrehtori
Sirkka Glöersen p. 050 310 7079

Koulusihteeri
Anja Munnukka p. 050 414 0949

Opettajainhuone p. 040 126 9331

Vahtimestari
Ilkka Saarela p. 040 776 1603

Iltapäiväkerho, Masalan koulu
p. 050-414 3487


Muuta

Masalan koulun (kohde 3474) laskutusosoite