Maksujen määräytyminen

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.22 alkaen (pdf)

Palvelusetelin omavastuuosuus 1.8.2022 alkaen (pdf)

Maksu määräytyy lapsen hoitoajan sekä perheen koon ja tulojen mukaan.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien kanssa samassa taloudessa elävät alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18-vuotiaat).

Asiakasmaksun määrittelyssä käytettävät tulorajat

Perheen koko Tuloraja (€) Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja (€)
2 2913 10,7 % 5665
3 3758 10,7 % 6510
4 4267 10.7 % 7019
5 4777 10,7 % 7529
6 5284 10,7 % 8036

Näin voit arvioida nuorimman lapsen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun: (Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (korkein maksu 295 euroa). Esim. nelihenkinen perhe: (5000 € - 4267 €) x 0,107 % = 78 €/lapsi

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määritellään erikseen molemmissa kunnissa.

Jos perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa

Jos perheellä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa vanhempien lasten maksut perustuvat nuorimman lapsen laskennalliselle kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksulle, niin että toisesta lapsesta maksetaan 40 prosenttia ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 28 euroa.

Varhaiskasvatusajan vaikutus maksuun

0-5-vuotiaat %-osuus kokoaikaisen kk-maksusta Euroa/kk
enintään 20 tuntia viikoittain 60 % 177 €
21-34 tuntia viikoittain 80 % 236 €
vähintään 35 tuntia viikoittain 100 % 295 €

Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään kuukausimaksuna ajalle 1.8.2022 – 2.6.2023. Kesäajalta 3.6.–31.7.2023  kuitenkin peritään varhaiskasvatusmaksu, joka määräytyy alle esiopetusikäisen varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaan.

v.2016 syntyneet ja esiopetusikäisen varhaiskasvatus %-osuus kokoaikaisen kk-maksusta Euroa/kk
maksuton 20 tuntia viikoittain tai esiopetus 4 tuntia/pv - 0 €
maksuton 20 tuntia ja enintään 20 tuntia viikoittain 60 % 177 €
maksuton 20 tuntia ja yli 20 tuntia viikoittain 80 % 236 €

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä

Susanna Whitaker
puh. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
puh. 040 1269 301

sähköposti:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

Tuloselvityslomake (PDF)

Sähköinen tuloselvityslomake (Linkki)