Maksujen määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen. 

Palvelusetelin asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen. 

Maksujen määräytyminen ajalla 1.8.2020 - 31.7.2021

Maksu määräytyy lapsen hoitoajan sekä perheen koon ja tulojen mukaan.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18-vuotiaat).

Asiakasmaksun määrittelyssä käytettävät tulorajat

Perheen koko Tuloraja (€) Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja (€)
2 2136 10,7 % 4828
3 2756 10,7 % 5448
4 3129 10.7 % 5821
5 3502 10,7 % 6194
6 3874 10,7 % 6566

Näin voit arvioida nuorimman lapsen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun: (Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (korkein maksu 288 euroa). Esim. nelihenkinen perhe: (4000 € - 3129 €) x 10,7 % = 93,00 €/lapsi

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määritellään erikseen molemmissa kunnissa.

Jos perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa

Jos perheellä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa vanhempien lasten maksut perustuvat nuorimman lapsen laskennalliselle kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksulle, niin että toisesta lapsesta maksetaan 50 prosenttia ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatusajan vaikutus maksuun

0-5-vuotiaat %-osuus kokoaikaisen kk-maksusta Euroa/kk
enintään 20 tuntia viikoittain 60 % 173 €
21-35 tuntia viikoittain 80 % 230 €
yli 35 tuntia viikoittain 100 % 288 €

Vuonna 2015 syntyneiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu toteutuu ajalla 1.8.2020–31.7.2021.  Päivittäinen toiminta-aika on klo 9–13. Vuorohoidossa lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti, ja lapsen läsnäolo voi sijoittua päiväajan lisäksi iltoihin, öihin ja viikonloppuihin. Vuorohoidossa olevan lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi luetaan 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta. Asiakasmaksu määritellään 20 tuntia ylittävältä ajalta huoltajien tekemän sopimuksen mukaisesti.

Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään kuukausimaksuna ajalle 1.8.2020 – 4.6.2021. Kesäajalta 5.6.–31.7.2021 kuitenkin peritään varhaiskasvatusmaksu, joka määräytyy alle esiopetusikäisen varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaan.

v.2015 syntyneet ja esiopetusikäisen varhaiskasvatus %-osuus kokoaikaisen kk-maksusta Euroa/kk
maksuton 20 tuntia viikoittain tai esiopetus 4 tuntia/pv - 0 €
maksuton 20 tuntia ja enintään 20 tuntia viikoittain 60 % 173 €
maksuton 20 tuntia ja yli 20 tuntia viikoittain 80 % 230 €

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä

Susanna Whitaker
Tiina Vehmanen

sähköposti:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Palvelusetelin asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Tuloselvityslomake (PDF)

Sähköinen tuloselvityslomake (Linkki)