Maisema- ja eläinkuvia Kirkkonummelta Fotografier av landskap och djur i Kyrkslätt

03.06.2019 09:00 - 30.07.2019 20:00
Cafe´ Cleopatra, kauppakeskus Kirsikka, Saloviuksentie 3/Cafe´ Cleopatra, köpcentrum Kirsikka, Saloviusv. 3

Kategoria:

Osin retrospektiivinen valokuvanäyttely niistä Kirkkonummen arvokkaista luontokohteista ja maisemista, jotka kuvaajalle ovat erityisen tärkeitä. Lisäksi on esillä joitakin eläinkuvia, jotka edustavat luonnon monimuotoisuutta. Näyttelyssä huomioidaan myös Maailman Ympäristöpäivää 5.6 näyttämällä muutama kantaa ottava valokuva luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä johtuen metsien avohakkuista sekä näytetään esimerkki kunnan kyseenalaisesta maankäytöstä.

Valokuvat ovat myös myytävänä. Yhteystiedot: tom.hindsberg@kolumbus.fi. Valokuvaaja on tavattavissa näyttelyssä to 13.6 klo 17-18, ti 18.6 klo 17-18 sekä ti 9.7 klo 16-17.

En delvis retrospektiv utställning om för fotografen viktiga värdefulla naturområden och landskap i Kyrkslätt. På utställningen visas även några djurbilder som en påminnelse om naturens mångfald. Med beaktande av Världsmiljödagen den 5.6 visas även några kritiska bilder, som behandlar försvagandet av naturens mångfald som en följd av kalhyggen av skog. Dessutom visas ett exempel på kommunens tvivelaktiga markanvändning.

Fotografierna är även till salu. Kontaktuppgifter: tom.hindsberg@kolumbus.fi. Fotografen är anträffbar på utställningen to 13.6 kl. 17-18, ti 18.6 kl. 17-18 och ti 9.7 kl. 16-17

Tom Hindsberg/ProLk