Maaperän pohjatutkimusaineistot

Pohjatutkimusaineisto

Kunnan rekisterissä olevista pohjatutkimuskairauspisteistä saa tietoa maaperästä esimerkiksi rakentamista varten. Tietoa pisteiden sijainneista ja kairaustuloksista saa Tontti- ja paikkatietopalveluista.

Vastuutaho:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun (tuottaja)
Kansalaiset
Rakennettu ympäristö
257
rakentaminen / maarakennus

Yhteystiedot:
Kjell Nordström
040 556 0683