Maaperän pohjatutkimusaineistot

Pohjatutkimusaineisto

Kunnan alueella olevista pohjatutkimuskairauspisteistä saa tietoa Geologian tutkimuskeskuksen palvelusta

https://gtkdata.gtk.fi/Pohjatutkimukset/index.html

Kansalaiset
Rakennettu ympäristö
rakentaminen / maarakennus