Maanteiden 11233 (Sjökullantie) ja 11231 (Kylmäläntie) parantaminen Sjökullan koulun kohdalla, tiesuunnitelma, Kirkkonummi

12.10.2020 11:10

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS SUUNNITTELUN ALOITTAMISESTA 
Maanteiden 11233 (Sjökullantie) ja 11231 (Kylmäläntie) parantaminen Sjökullan koulun kohdalla, tiesuunnitelma, Kirkkonummi 

Kirkkonummen kunta, sovittuaan asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa, aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Suunnittelukohde sijoittuu Kirkkonummen kunnassa sijaitsevilla maanteillä 11233 (Sjökullantie) ja 11231 (Kylmäläntie) välillä Sjökullan koulu - Kylmäläntien linja-autopysäkit. Tarkoituksena on suunnitella uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä, tarkastella yhden pysäkkiparin sekä Sjökullantien ja Kylmäläntien liittymäalueen mahdollisia toimenpiteitä. 

Kuulutus on julkaistu Kirkkonummen kunnan tietoverkossa sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla 12.10.2020. 

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). 

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §). 

Kirkkonummen kunta käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Lisätietoja antavat Kirkkonummen kunta,Saara Koivumäki,puh. 040 5418462, saara.koivumaki@kirkkonummi.fi
ja Uudenmaan ELY- keskus, Hanna Reuterhorn, puh. 0295 021 132, hanna.reuterhorn@ely-keskus.fi

Kirkkonummen kunta
Kunnallistekniikkapalvelut