Maanmittauslaitos on 18. marraskuuta 2020 päätöksellään nro. MML 25137/03 04/2020 myöntänyt Fortum Power & Heat Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia 2 x 400 kV maakaapelireitin suunnan määräämiseksi välillä Espoo – Kirkkonummi

16.04.2021 09:51

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 

Maanmittauslaitos on 18. marraskuuta 2020 päätöksellään nro. MML 25137/03 04/2020 myöntänyt Fortum Power & Heat Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia 2 x 400 kV maakaapelireitin  suunnan määräämiseksi välillä Espoo – Kirkkonummi. 

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimukset suunnitellun, noin 8 km:n 
pituisen maakaapelireitin suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Espoon kaupungin ja 
Kirkkonummen kunnan alueilla. Kaikille tiedossamme oleville maanomistajille tiedotamme henkilökohtaisilla kirjeillä tutkimusten aloittamisesta. 

Tiedote maastotutkimuksista on nähtävillä Espoon kaupungin ja Kirkkonummen kunnan sähköisillä ilmoitustauluilla 16.4.-17.5.2021 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. 

Espoossa 12. päivänä huhtikuuta 2021 

Fortum Power & Heat Oy