Maankäytön tulosalue

Maankäytön tulosalue jakaantuu kolmeen osaan

  • Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
  • Kunnallistekniikkapalvelut
  • Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tulosaluetta johtaa kuntatekniikan lautakunta

Kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii