Maankaatopaikan ympäristölupahakemus, Oy Invald Lindberg

21.12.2018 13:50

Kategoria: Kuulutukset

LP-257-2018-00427

Maankaatopaikan ympäristölupahakemus

 

Oy Ingvald Lindberg hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle, pilaantumattomien maa-ainesten läjitykseen kiinteistöillä 257-413-1-50 ja 257-453-1-31. Toiminta sijoittuisi ns. entisen Hilan louhimon alueelle.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 27.12.2018 – 25.1.2019 välisenä aikana Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2. Asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisessä muodossa: www.julkipano.fi. Ne joiden etua tai oikeutta asia koskee, voivat tehdä muistutuksen ja muut voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutus tai mielipide on esitettävä kirjallisesti ja osoitettava Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitettava viimeistään 25.1.2019 osoitteeseen Kirkkonummen kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi tai www.julkipano.fi sivuston kautta. Muistutuksesta tai mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ja mielipiteitä ei jätetä määräajassa.

 

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Sari Soini, puh 040 1269 678, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kirkkonummella 21.12.2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta