Maankaatopaikan ympäristölupa, West Express Oy (Ristinummentie, Kylmälä)

07.03.2023 11:01

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 28.2.2023 § 42 hylännyt West Express Oy:n ympäristölupahakemuksen pilaantumattomien maa-ainesten läjitykseen kiinteistöillä 257-452-2-797 ja 257-452-2-379, Ristinummentie 121.

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat yleisesti nähtävillä 7.3.-13.4.2023 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi. Tämä kuulutus on julkaistu 7.3.2023 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 14.3.2023.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 13.4.2023.

Kirkkonummella 2.3.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta