Maankaatopaikan ympäristölupa, West Express Oy

02.11.2021 10:34

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 26.10.2021 § 166 hylännyt West Express Oy:n ympäristölupahakemuksen pilaantumattomien maa-ainesten läjityksestä kiinteistöillä 257-452-2-797 ja 257-452-2-379, Ristinummentie 121.

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat yleisesti nähtävillä 2.11. – 9.12.2021 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi . Tämä kuulutus on julkaistu 2.11.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.11.2021.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 9.12.2021.

Liite: Pöytäkirjanote rakennus- ja ympäristölautakunta 26.10.2021 § 166 ja valitusosoitus
Liite: Maankaatopaikan ympäristölupa 2021, West Express Oy, hylätty lupaehdotus

Kirkkonummella 29.10.2021
Rakennus- ja ympäristölautakunta