Maankaatopaikalle myönnetyn ympäristöluvan raukeaminen (Sundsbergintie, Hästhagen)

07.03.2023 10:07

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 28.2.2023 § 41 rauettaa maankaatopaikalle myönnetyn ympäristöluvan, joka myönnettiin rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 15.10.2013 (§ 158) kiinteistölle 257-483-2-12 (Sundsbergintie). 

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat yleisesti nähtävillä 7.3.-13.4.2023 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi//esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset. Tämä kuulutus on julkaistu 7.3.2023 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 14.3.2023.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 13.4.2023.

Kirkkonummella 2.3.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta