Maankaatopaikalle myönnetyn ympäristöluvan raukeaminen, kiinteistö 257-402-1-127 (Porkkalantie, Bergstadin kylä).

03.05.2022 09:43

Kategoria: Kuulutukset

Maankaatopaikalle myönnetyn ympäristöluvan raukeaminen

Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 26.4.2022 § 67 rauettaa maankaatopaikan ympäristöluvan, joka myönnettiin rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 26.1.2016 § 27 kiinteistölle 257-402-1-127 (Porkkalantie, Bergstadin kylä).

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat yleisesti nähtävillä 3.5.- 9.6.2022 välisenä aikana sähköisessä muodossa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla www.kirkkonummi.fi//esityslistat-poytakirjat-ja-viranhaltijapaatokset. Tämä kuulutus on julkaistu 3.5.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 10.5.2022.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 9.6.2022.

Kirkkonummella 28.4.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta