Maahanmuuttajapalvelut

Kirkkonummen maahanmuuttajapalvelut järjestää kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja.

Palvelut on tarkoitettu kuntaan saapuville kiintiöpakolaisille sekä alle kolme vuotta Suomessa asuneille oleskeluluvan saaneille Kirkkonummelle muuttaville henkilöille.

Maahanmuuttajapalveluihin sisältyy:

  • palveluohjaus ja neuvonta
  • alkukartoitus
  • kotoutumisprosessissa tukeminen
  • psykososiaalinen tuki eri elämäntilanteissa ja niiden muutoksissa
  • rasismin ja syrjinnän ehkäisytyö
  • kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestäminen muiden tahojen kanssa
  • kotouttamistyön kehittäminen, koulutus ja konsultointi
  • kiintiöpakolaisina kuntaan saapuvien vastaanottojärjestelyt

Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää kuntia järjestämään kuntaan muuttaneille pakolaisille ja heihin rinnastettaville henkilöille kotoutumisajan palvelut 3 – 4 vuoden ajan oleskelulupastatuksesta riippuen. Tämän jälkeen henkilöt siirtyvät tarvittaessa kunnan aikuissosiaalityön asiakkaiksi ikäryhmittäin.

Kirkkonummen maahanmuuttajapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri viranomaistahojen, kunnan muiden palveluiden, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

2017 – 2020 Kirkkonummen maahanmuuttajapalveluissa on käynnissä Yhteinen kuntamme -hanke, joka kehittää kunnan kotouttamistyötä yhteistyössä muiden kunnan toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Hankkeessa koordinointi- ja kehittämistyössä työskentelee yksi sosiaaliohjaaja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kauniaisten kaupungin kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto-ja kotouttamisrahasto.

Kansalaiset
Maahan- ja maastamuutto
sosiaalietuudet / maahanmuuttajien erityistuet

Palvelupiste

Kunnantalo, 2 krs,

Ervastintie 2,

02400 Kirkkonummi


Ajan työntekijöille voi varata puhelimitse. Varatulle ajalle työntekijä tulee hakemaan kunnantalon aulasta. Tapaamisella on oikeus käyttää tulkkia.


Puhelinajat

sosiaalityöntekijä

040 126 9571

ma-pe 12-13

sosiaalityöntekijä

040 126 9814

ma-pe 12-13


sosiaaliohjaaja

040 126 9803

ma-to 8-16, pe 8-15

sosiaaliohjaaja

040 126 9698

ma-to 8-16, pe 8-15