Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoitoa järjestetään kunnan omissa yksiköissä. Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea ikäihmisen kotona selviytymistä ja toimia lomapaikkana omaishoidettaville. Hoitojakson pituudesta sovitaan aina erikseen, yleensä niin että hoito tapahtuu maanantai-maanantai, hoitovuorokausia syntyy näin 8 per hoitojakso. Lyhytaikaishoito on yleensä säännöllistä, määrätyin välein toistuvaa hoitoa. Lyhytaikaishoidon tiheys vaihtelee, joka neljännestä viikosta joka kuudenteen viikkoon.

Lyhytaikaishoidon tarve voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kotona hoitoa antava omainen sairastuu tai on poissa paikkakunnalta. Tilapäiseen hoitoon voi johtaa myös kunnon äkillinen heikkeneminen, joka ei vaadi hoitoa akuuttisairaalassa. Lyhytaikaishoidolla on tavoitteena tukea ikääntyneiden kotona asumista ja mahdollistaa omaishoitajille vapaa-aikaa. Tilapäinen lyhytaikainen laitoshoito voi olla tarpeen silloin, kun kotona selviytymiseen on tullut vain lyhytaikainen este.

Hoidontarve sekä paikkatilanne vaikuttavat hoitopaikan pääsemiseen. Paikan saamiseksi tarvitaan oman lääkärin suositusta, tai kotihoidon suositusta. Omaishoitajat ovat suoraan omaishoidon koordinaattorin yhteydessä.

Lyhytaikaishoidon paikkatilannetta koordinoi kunnan omaishoidon koordinaattori.

Yhteydenotot

Omaishoidon koordinaattori

puhelin: 040 7728067