Luottamushenkilöiden asiointisivu

Tälle sivulle on koottu luottamustoimintaan liittyvää tietoa ja materiaalia. Tavoitteena on ollut koota yhteen paikkaan luottamushenkilöitä heidän toimikautensa aikana koskevat ilmoitus-, palkkio-, korvaus- ja muut käytännön asiat. 
 
Luottamushenkilöiden perustiedot tulee ilmoittaa perustietolomakkeella sähköisesti. Lomakkeen täyttäminen edellyttää kirjautumista tunnuksilla (etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi)

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin.

Lisätietoa sidonnaisuusilmoituksista (Kuntaliitto).

Ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivulla. llmoitusvelvollisuuden piirissä olevien osalta julkaiseminen ei edellytä suostumusta. Muiden kuin ilmoitusvelvollisten osalta julkaisemiseen tarvitaan suostumus. 

Verokortit tulee toimittaa Kunnan Taitoaan joko sähköisesti tai postitse PL 1000, 02401 Kirkkonummi.
Korvaukset ansionmenetyksestä anotaan tällä lomakkeella . Lomake liitteineen toimitetaan toimielimen sihteerille. 
Kokouspalkkiot maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouspöytäkirjoihin kirjattujen läsnäolotietojen perusteella. 
Kilometrikorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouksissa kuitattujen kilometrikorvauslomakkeiden perusteella. (KVTES Liite 16

Matkalaskulomake
Ajopäiväkirja


Palkkiosääntö sisältää henkilöstöjaoston päättämät periaatteet korvausten maksamisesta. 

Salasanan vaihto-ohje
 
Anna palautetta sivun kehittämisestä: viestinta(at)kirkkonummi.fi