Luonto- ja ympäristöpainotteista esiopetusta Finnsbackan päiväkodissa

05.02.2019 11:58

Kategoria: Opetus Varhaiskasvatus Lapset

Finnsbackan päiväkodissa alkaa luonto- ja ympäristöpainotteinen esiopetus elokuussa 2019.

Luonto- ja ympäristöpainotteisessa esiopetusryhmässä käytämme luontoa, rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä oppimisympäristönä. Opettelemme yhdessä vastuullista kuluttamista ja ihastelemme luonnon monimuotoisuutta.

Tutkimme ja tutustumme eri ilmiöihin ja lasten kiinnostuksen kohteisiin. Tutkimisessa hyödynnämme Case forest -pedagogiikkaa, johon koko Finnsbackan päiväkodin henkilökunta on saanut koulutuksen.

Luontosuhteen perusta luodaan jo lapsuudessa. Suunnittelemme toimintaa ottamalla huomioon kestävän kehityksen eri ulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen).

Ilmoittautuminen esiopetukseen on parhaillaan käynnissä kunnassamme. Jos haluat hakea luonto-ja ympäristöpainotteiseen esiopetukseen, voit hakea Finnsbackan päiväkotiin ja laitaa lisätietokohtaan luonto- ja ympäristöpainotteinen esiopetus.

Järjestämme esiopetukseen valituille lapsille ja heidän huoltajilleen tiedotustilaisuuden toukokuussa.

Lisätietoja toiminnasta voi tiedustella
Finnsbackan päiväkodin johtajalta
Elina Utriaiselta
040 568 9620
elina.utriainen@kirkkonummi.fi

Lapsia luontoretkellä