Luonnosuojelu

Kirkkonummella on runsas eliölajisto ja paljon luonnoltaan arvokkaita alueita. Kunta pyrkii säilyttämään arvokkaat luontokohteet ja luonnon monimuotoisuuden alueellaan.

Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii mm.

  • luonnonsuojelutarpeiden kartoituksesta
  • luontoselvitysten teettämisestä
  • luonnonmuistomerkkien rauhoitusten valmistelusta
  • luonnonsuojeluun liittyvien lausuntojen valmistelusta
  • hoito- ja käyttösuunnitelmien aikaan saamisesta kunnan omistamille luonnonsuojelualueille
  • kuntalaisen neuvonnasta luonnonsuojeluasioissa
  • Luonnonsuojelun keinoja ovat mm. luonnonsuojelualueiden perustaminen, Natura 2000 -verkosto sekä erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen ja suojeltujen luontotyyppien rajojen määrittäminen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää myös laajojen viheraluekokonaisuuksien ja niiden välisten viherkäytävien säilyttämistä.

Lisätietoja:


Ympäristösuunnittelija Merja Puromies
Puh. 0400 772 194
e-mail:merja.puromies@kirkkonummi.fi