LUMA-luokka

Jokirinteen koulu LUMA-luokka matemaattisesti suuntautuneille oppilaille

Jokirinteen koulussa halutaan ottaa huomioon matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneet oppilaat tarjoamalla heille oma luonnontieteellis-matemaattinen opiskeluryhmä (LUMA). LUMA -ryhmässä matemaattisesti suuntautuneille oppilaille annetaan mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan matematiikassa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa.

Painotukseen valitut oppilaat opiskelevat matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantietoa perusopetusta syvällisemmin ja monipuolisemmin. Luokalla opiskellaan yleisopetuksen oppimäärän lisäksi:

  • 7. luokalla 0,5 vuosiviikkotuntia (vvt) matematiikkaa ja 0,5 vvt maantietoa
  • 8. luokalla 1 vvt syventävää fysiikkaa, 0,5 vvt kemiaa ja 0,5 vvt biologiaa
  • 9. luokalla 1 vvt matematiikkaa.

Opiskelu sisältyy oppilaiden valinnaisainetuntimääriin. LUMA-tunnit käytetään syventämiseen ja joidenkin aihealueiden lisäopintoihin. Ryhmän opetuksessa kiinnitetään huomiota myös erilaisten opetusmenetelmien käyttöön. Tällä tavoin kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja ryhmän yhteishenkeä.

LUMA-luokalle haku

Luokalle voivat pyrkiä kirkkonummelaiset kuudesluokkalaiset. Huoltaja ilmoittaa oppilaan valintakokeeseen huoltajan Wilmaan maanantaina 16.1.2023 ilmestyvällä hakulomakkeella viimeistään perjantaina 17.2.2023.

Infotilaisuus LUMA-luokalle hakemisesta järjestetään maanantaina 6.2.2023 kello 17.00 Jokirinteen koululla (sisäänkäynti D-ovesta, parkkipaikan tienpuoleisesta päädystä).

Valintakoe LUMA-luokalle hakeneille järjestetään Jokirinteen koulussa (Jokiniityntie 5, sisäänkäynti D-ovesta, parkkipaikan tienpuoleisesta päädystä) keskiviikkona 8.3.2023  klo 8–9. Ole paikalla ajoissa. Nimenhuuto alkaa klo 7.40.

Päätös valinnasta julkaistaan huoltajan Wilmassa torstaina 6.4.2023.

Oppilaan valintakoe on huoltajien nähtävänä tiistaina 11.4.2023 klo 7–8 ja keskiviikkona 12.4.2023 klo 15–17 Jokirinteen koulun aulassa.

Opiskelupaikka vastaanotetaan tai siitä luovutaan Wilmassa hyväksytyn valintapäätöksen jälkeen, kuitenkin viimeistään perjantaina 14.4.2023. Vastaanottamatta jäänyt paikka annetaan seuraavalle, varasijalle valitulle, oppilaalle.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Koulutus - Perusopetus
painotettu opetus / luonnontieteen painotettu opetus