LUMA-luokka

Jokirinteen koulu LUMA-luokka matemaattisesti suuntautuneille oppilaille

Jokirinteen koulussa halutaan ottaa huomioon matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneet oppilaat tarjoamalla heille oma luonnontieteellis-matemaattinen opiskeluryhmä (LUMA). LUMA -ryhmässä matemaattisesti suuntautuneille oppilaille annetaan mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan matematiikassa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa.

Painotukseen valitut oppilaat opiskelevat matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantietoa perusopetusta syvällisemmin ja monipuolisemmin. Luokalla opiskellaan yleisopetuksen oppimäärän lisäksi: 

7. luokalla 0,5 vuosiviikkotuntia (vvt) matematiikkaa ja 0,5 vvt maantietoa

8. luokalla 1 vvt syventävää fysiikkaa, 0,5 vvt kemiaa ja 0,5 vvt biologiaa

9. luokalla 1 vvt matematiikkaa

Opiskelu sisältyy oppilaiden valinnaisainetuntimääriin. LUMA-tunnit käytetään syventämiseen ja joidenkin aihealueiden lisäopintoihin. Ryhmän opetuksessa kiinnitetään huomiota myös erilaisten opetusmenetelmien käyttöön. Tällä tavoin kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja ryhmän yhteishenkeä.

LUMA-luokalle haku

Luokalle voivat pyrkiä ne kirkkonummelaiset kuudesluokkalaiset, joilla ei ole muita painotuksia (kielikylpyoppilaat voivat hakea, mutta tällöin kielikylpyopetus päättyy). On hyvä huomioida, että myöskään Urhea-linjaa ei voi käydä yhtä aikaa LUMA-painotuksen kanssa.

Huoltaja ilmoittaa oppilaan valintakokeeseen huoltajan Wilmaan 11.1. ilmestyvällä hakulomakkeella viimeistään perjantaina 11.2.2022.

Valintakoe lumaluokalle hakeneille Jokirinteen oppimiskeskuksessa (Jokiniityntie 5) keskiviikkona 2.3.2022 klo 8 – 9. Ole paikalla ajoissa. Nimenhuuto alkaa 7.40. 

Päätös valinnasta julkaistaan huoltajan Wilmassa perjantaina 1.4.2022.

Opiskelupaikka vastaanotetaan tai siitä luovutaan Wilmassa hyväksytyn valintapäätöksen jälkeen, kuitenkin viimeistään torstaina 14.4.2022. Vastaanottamatta jäänyt paikka annetaan seuraavalle, varasijalle valitulle, oppilaalle.

Oppilaan valintakoe on huoltajien nähtävänä tiistaina 5.4.2022 kello 7- 8 ja keskiviikkona 13.4.2022 kello 15-17 Jokirinteen koulun aulassa. Koronatilanne saattaa vaikuttaa asiaan.

Infotilaisuutta LUMA-luokalle hakemisesta ei tänä vuonna järjestetä koronatilanteesta johtuen. 

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Koulutus - Perusopetus
painotettu opetus / luonnontieteen painotettu opetus