LUMA-luokka

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa

Kirkkoharjun koulun LUMA-luokka matemaattisesti suuntautuneille oppilaille

Kirkkoharjun koulussa halutaan ottaa huomioon matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneet oppilaat tarjoamalla heille oma luonnontieteellis-matemaattinen opiskeluryhmä (LUMA). LUMA -ryhmässä matemaattisesti suuntautuneille oppilaille annetaan mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan matematiikassa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa.

Seitsemännelle vuosiluokalle otetaan enintään 24 oppilasta. Mikäli hakijoita on vähemmän kuin 18, ryhmää ei muodosteta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 24, päätöksen valittavista ja varalle valittavista oppilaista tekee Kirkkoharjun koulun rehtori.

Ryhmään tulevat oppilaat valitaan valintatestin perusteella. Valintatestissä testataan alakoulun matematiikan ja luonnontieteiden oppimäärään kuuluvia asioita sekä oppilaan hahmotus-, oivaltamis- ja päättelykykyä. Mikäli valintatestin pistemäärä on kahdella tai useammalla oppilaalla sama, suoritetaan valinta arpomalla.

LUMA-luokalle voivat pyrkiä ensisijaisesti kirkkonummelaiset oppilaat. Pyrkiä voivat myös Kirkkonummelle muuttavat oppilaat, jotka aloittavat yläkoulun Kirkkonummella seuraavan lukuvuoden alussa. Vieraskuntalainen hakija voidaan ottaa LUMA-opetukseen vain, jos haetussa painotetussa opetuksessa on vapaita oppilaspaikkoja oman kunnan oppilaiden oppilaaksi oton jälkeen.

LUMA-opetuksen varasijalista on voimassa oppilaiden seitsemännen luokan ensimmäisen täyden kouluviikon loppuun asti. Tämän jälkeen luokalle ei enää oteta uusia oppilaita.

Edellytykset

Seitsemännelle vuosiluokalle otetaan enintään 24 oppilasta. Mikäli hakijoita on vähemmän kuin 18, ryhmää ei muodosteta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 24, päätöksen valittavista ja varalle valittavista oppilaista tekee Kirkkoharjun koulun rehtori.

Toimintaohjeet

Ryhmään tulevat oppilaat valitaan valintatestin perusteella. Valintatestissä testataan alakoulun matematiikan ja luonnontieteiden oppimäärään kuuluvia asioita sekä oppilaan hahmotus-, oivaltamis- ja päättelykykyä. Mikäli valintatestin pistemäärä on kahdella tai useammalla oppilaalla sama, suoritetaan valinta arpomalla.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Perusopetus
opetusryhmät / musiikkiluokat, opetus / perusopetus, opetus / painotettu opetus