LUMA-luokka

Kirkkoharjun koulun (tuleva Jokirinteen koulu) LUMA-luokka matemaattisesti suuntautuneille oppilaille

Kirkkoharjun koulussa (tuleva Jokirinteen koulu) halutaan ottaa huomioon matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneet oppilaat tarjoamalla heille oma luonnontieteellis-matemaattinen opiskeluryhmä (LUMA). LUMA -ryhmässä matemaattisesti suuntautuneille oppilaille annetaan mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan matematiikassa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa.

Painotukseen valitut oppilaat opiskelevat matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantietoa perusopetusta syvällisemmin ja monipuolisemmin. Luokalla opiskellaan yleisopetuksen oppimäärän lisäksi: 

7. luokalla 0,5 vuosiviikkotuntia (vvt) matematiikkaa ja 0,5 vvt maantietoa

8. luokalla 1 vvt matematiikkaa, 0,5 vvt kemiaa ja 0,5 vvt biologiaa

9. luokalla 1 vvt syventävää fysiikkaa

 Opiskelu sisältyy oppilaiden valinnaisainetuntimääriin. LUMA-tunnit käytetään syventämiseen ja joidenkin aihealueiden lisäopintoihin. Ryhmän opetuksessa kiinnitetään huomiota myös erilaisten opetusmenetelmien käyttöön. Tällä tavoin kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja ryhmän yhteishenkeä.

LUMA-luokalle haku

Luokalle voivat pyrkiä ne kirkkonummelaiset kuudesluokkalaiset, joilla ei ole muita painotuksia (kielikylpyoppilaat voivat hakea, mutta tällöin kielikylpyopetus päättyy). On hyvä huomioida, että myöskään Urhea-linjaa ei voi käydä yhtä aikaa LUMA-painotuksen kanssa.

LUMA-luokalle haetaan huoltajan Wilman kautta. Viimeinen hakupäivä on keskiviikko 17.2.2021.

 Valintakoe LUMA-luokalle hakeneille järjestetään Jokirinteen oppimiskeskuksessa (Jokiniityntie 5) keskiviikkona 3.3.2021 klo 8.00-9.00 Paikalla oltava klo 7.40!  

 Infotilaisuutta LUMA-luokalle hakemisesta ei tänä vuonna järjestetä koronatilanteesta johtuen. Lisätietoa LUMA-painotuksesta ja pyrkimisestä LUMA-luokalle löydät Kirkkoharjun koulun (tulevan Jokirinteen koulun) kotisivuilta.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Koulutus - Perusopetus
painotettu opetus / luonnontieteen painotettu opetus