Lukemisen kulttuuri

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa edistetään jokaisen lapsen oikeutta päästä osalliseksi kirjojen ja tarinoiden maailmasta. Varhaiskasvatuksen ryhmissä vahvistetaan lapsen aktiivista roolia kielen ja kirjallisuuden tutkijana ja tuottajana. 

Lukeminen vahvistaa (www.luelapselle.fi): 

  • mielikuvitusta
  • vuorovaikutustaitoja
  • empatiataitoja
  • sanavarastoa
  • avaraa maailmankatsomusta
  • erilaisuuden ymmärtämistä
  • itsetuntemusta
  • itseilmaisua