Louhintatyöt Munkinmäentiellä 24.10.-11.11.2022

24.10.2022 10:29

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Louhintatyöt alkavat viikolla 43. Louhintatöihin kuuluu poraaminen, panostus, täkkäys, räjäytys sekä irronneen louheen kuljetus väliaikaisvarastoon. Ensimmäinen koeräjäytys suoritetaan 26.10.2022, jonka jälkeen räjäytykset aloitetaan viikolla 44. Lohkon 1 louhintatyöt kestävät 3 viikkoa. Työt tehdään meluluvan puitteissa, eli pääsääntöisesti 7.00-18.00.

Louhinta alue

Varotoimenpiteinä olemme katselmoineet läheiset kiinteistöt ja niiden tärinäherkät rakenteet. Seuraamme lähikiinteistöjä ja -rakenteita tärinämittareilla koko louhintatyön ajan.
Räjäytyksen vaara-alue turvataan pysäyttämällä liikenne aina räjäytyksien ajaksi.


Räjäytyksistä varoitetaan äänimerkeillä:
Vaara = katkonainen ääni 60sek.
Vaara ohi = yhtenäinen ääni 10sek.


Ystävällisin terveisin: Kreate Oy


Lisätietoja:
Vastaavatyönjohtaja, Vilho Hiltunen, 0500 874 263, vilho.hiltunen@kreate.fi
Tilaajan edustajat: Tuukka Halttunen, 050 516 5902, tuukka.halttunen@htj.fi
Hannu Ruhanen, 040 126 9866, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen silta