Lisätietoja

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011)

Tietoa yksityisiltä sosiaalipalveluita tuottavilta yrityksiltä edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta

Yksityisten sosiaalipalveluiden arvonlisäveroa koskevaa tietoa