Linlon kehittämistyö on käynnissä

10.06.2021 10:51

Kategoria: Nuoriso- ja liikuntapalvelut Vapaa-aika

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi Kirkkonummen kunnalle avustusta 36 000 euroa Linlon saaren kehittämiseen vuodelle 2021. Linlon saaren virkistyskäytön edistämiseksi sillan jälkeistä polkua on jo parannettu siten, että siitä pääsee kulkemaan erilaisilla apuvälineillä ns. pohjoiselle grillikatokselle. Polku ei ole vielä kokonaisuudessaan valmis ja apuvälineillä liikkujien kannattaa huomioida, ettei reitti ole täysin esteetön.

Työt jatkuvat kesän/ alkusyksyn aikana ja valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Grillikatokselle on valmistunut ramppi, jonka kautta myös apuvälineitä käyttävien on mahdollista käyttää sisätilaa. Alueelle on tulossa alkusyksyn aikana esteetön wc, esteettömiä pöytä-penkkiryhmiä sekä myös ulkona oleva grillipaikka uusitaan.

Linlossa merkitään kolme reittiä

Yksi isoimmista parannustoimenpiteistä on reittien merkitseminen, joilla mm. minimoidaan haitallisia luontovaikutuksia. Reittien suunnittelu on tehty ja kesän aikana reitistöä merkitään maastoon. Kiitämme suuresti jo tässä vaiheessa yhteistyötä Porkkalan Polku ry:n kanssa.

Lisätietoa:

Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut, nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

Linlon kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä:

Porkkalan Polku ry, Kirkkonummen kunta/ kunnossapitopalvelut, nuoriso- ja liikuntapalvelut ja Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

Linlo