Liinaharjan päiväkoti

Päiväkotimme

Liinaharjan päiväkoti Masalan Hommaksessa tarjoaa varhaiskasvatusta 0-5-vuotiaille lapsille.

Toimintamme

Päiväkodissamme lapsen päivä on kokonaisuus, jossa lapsi kasvaa ja toimii hänelle ominaisella tavalla leikkien, liikkuen, tutkien ja osallistuen.

Lapsilähtöistä varhaiskasvatustamme ohjaavat lapsen yksilöllisyys, kasvatuskumppanuus ja toimiva arki. Arki rakentuu ja muokkautuu toiminnan tavoitteiden ja lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta kasvatuskumppanuudessa huoltajien kanssa.

Tavoitteenamme on tukea lasta sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Lapsen mielenkiinnon kohteet ohjaavat toiminnan suunnittelua ja toteutumista lapsilähtöisen pedagogiikan menetelmien avulla, joita ovat mm. yhteistoiminnallinen pienryhmätoiminta, lapsen digitaaliset kasvun kansiot, sadutus ja medialeikki.

Oppimisympäristö tarjoaa monipuoliset puitteet lasten liikunnalle ja luontokasvatukselle.

Ryhmien yhteystiedot

Päivänsäteet 050 414 0851 
Pilvenhattarat 050 414 0848

Aukioloaika:
ma - pe klo 6.30 - 17.30 
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Ljusdalantie 7
02430 Masala

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Terhi Hakkarainen
040 066 7539

Varajohtaja:
Kukka Hyötyläinen
040 126 9133

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja:
Sari Lindström
040 075 5493

Varhaiskasvatuksen kuraattori
Niina Muuronen
040 589 3063