Liikuntayhdistyksille tarkoitetut avustusmäärärahat 2022

29.12.2021 09:30

Kategoria: Kuulutukset

Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys, tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta. Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, josta kirkkonummelaisia 4/5 (80%). Mikäli ehto 4/5 ei täyty, vähennetään myönnetyn avustuksen osuutta puolella. Tällöin kirkkonummelaisia on oltava vähintään 3/5 (60%). Yhtenä toiminta-avustuksen jakoperusteena käytetään toiminta-avustusten toiminnallisia mittareita. 

Kohdeavustuksia on mahdollista hakea ennakkoon (suunnitelmien perusteella) tai tositteiden perusteella. 

Toiminta-avustukseen oikeutetuille hakijoille voidaan myöntää kohdeavustusta koulutustoiminnan kuluihin ja kartanvalmistamiskuluihin sekä liikuntapaikkojen käytöstä aiheutuviin (alle 20-vuotiaiden) vuokra kustannuksiin.Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle liikuntayhdistykselle myöntää kohdeavustusta jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen. Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle myöntää kohdeavustusta palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta, meripelastustoiminnan edistämiseen sekä liikuntapaikan perustamiseen/perusparannukseen. 

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:
Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI
Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, (09) 296 71

29.12.2021 Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Avustusmuodot ja niiden hakuajat

Kohdeavustus   3 500 €
palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), kevätkausi 2022.
Haku 11.1.2022 klo 15.30 mennessä 

Toiminta-avustus  68 000 €
Haku 31.3.2022 klo 15.30 mennessä 

Kohdeavustus      5 000 €
liikuntapaikan perustamiseen / perusparannukseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)
Haku 31.3.2022 klo 15.30 mennessä 

Kohdeavustus       5 000 €
jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava, maksetaan tositteiden perusteella)
Haku 31.3.2022 klo 15.30 mennessä 

Kohdeavustus        3 400 €
meripelastustoiminnan edistämiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)
Haku 31.3.2022 klo 15.30 mennessä 

Kohdeavustus        3 500 €
palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), syyskausi 2022
Haku 31.8.2022 klo 15.30 mennessä 

Kohdeavustus          3 000 €
kartanvalmistuskuluihin (tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2022 klo 15.30 mennessä, avustus myönnetään liikuntalautakunnan 6.11.2014 § 72 päätöksen ehtojen mukaisesti 

Kohdeavustus         14 000 €
koulutustoiminnan kuluihin (tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2022 klo 15.30 mennessä 

Kohdeavustus           20 000 €
liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (alle 20 v., tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2022 klo 15.30 mennessä

Liikuntapalveluiden koronakohdeavustukset 2022 

- Tätä kohdeavustusta voivat hakea toiminta-avustukseen oikeutetut kirkkonummelaiset rekisteröidyt yhdistykset tai yhdistykset, jotka ovat jättäneet rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta. 

Hakuaika 31.3.2022 klo 15:30 mennessä, 25 000 € 

Koronakohdeavustuksen ehdot:
- Avustuksen myöntämisperusteena on lasten- ja nuorten harrastetoiminnan kehittäminen ja harrastajien saaminen takaisin harrastusten pariin.
- Hakemuksessa tulee selostaa, miten hakemuksen kohteena oleva toiminta kehittää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja tuo harrastajia takaisin harrastusten pariin.
- Toiminta järjestetään Kirkkonummella.
- Suunnitellun toiminnan kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat kirkkonummelaiset lapset ja nuoret.
- Avustusta voidaan hakea suunnitelman tai jo toteutuneen toiminnan perusteella.
- Hakemukseen tulee liittää kustannuslaskelma kohteen menojen jakautumisesta tai tositteet toteutunen toiminnan kustannuksista.
- Omarahoitusosuus ei ole edellytyksenä avustuksen hakemiselle tai myöntämiselle. 

Kirjanpito ja käyttötilitys:
- Korona-avustuksen kohteena oleva toiminta on eroteltava selkeästi yhdistyksen kirjanpidossa.
- Avustussumma on käytettävä vuoden 2022 aikana päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.
- Koronakohdeavustuksen käytöstä annetaan erillinen käyttötilitys, jossa selostetaan toiminnan toteutuminen, osallistujamäärät, muut erityispiirteet sekä menojen ja tulojen jakautuminen.
- Vuoden 2022 avustusten myöntämistä ja käyttötilityksiä arvioitaessa koronakohdeavustuksia ei sisällytetä avustusohjesäännössä määriteltyyn avustusten maksimitasoon.