Liikuntayhdistyksille tarkoitetut avustusmäärärahat 2021

18.12.2020 11:28

Kategoria: Kuulutukset

Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys, tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta. Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, josta kirkkonummelaisia 4/5 (80%). Mikäli ehto 4/5 ei täyty, vähennetään myönnetyn avustuksen osuutta puolella. Tällöin kirkkonummelaisia on oltava vähintään 3/5 (60%). Yhtenä toiminta-avustuksen jakoperusteena käytetään toiminta-avustusten toiminnallisia mittareita. 

Kohdeavustuksia on mahdollista hakea ennakkoon (suunnitelmien perusteella) tai tositteiden perusteella. 

Toiminta-avustukseen oikeutetuille hakijoille voidaan myöntää kohdeavustusta koulutustoiminnan kuluihin ja kartanvalmistamiskuluihin sekä liikuntapaikkojen käytöstä aiheutuviin (alle 20-vuotiaiden) vuokra kustannuksiin.Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle liikuntayhdistykselle myöntää kohdeavustusta jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen.Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle myöntää kohdeavustusta palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta, meripelastustoiminnan edistämiseen sekä liikuntapaikan perustamiseen/perusparannukseen. 

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:
Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI
Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, (09) 296 71 

15.12.2020 Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut 

Avustusmuodot ja niiden hakuajat

Kohdeavustus  3 500 €
palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), kevätkausi 2021.
Haku 11.1.2021 klo 16.00 mennessä 

Toiminta-avustus  68 000 €
Haku 31.3.2021 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus  5 000 €
liikuntapaikan perustamiseen / perusparannukseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)
Haku 31.3.2021 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus   5 000 €
jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava, maksetaan tositteiden perusteella).
Haku 31.3.2021 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus  3 400 €
meripelastustoiminnan edistämiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)
Haku 31.3.2021 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus  3 500 €
palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), syyskausi 2021.
Haku 31.8.2021 klo 16.00 mennessä 

Kohdeavustus 3000 €
kartanvalmistuskuluihin (tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2021 klo 16.00 mennessä, avustus myönnetään liikuntalautakunnan 6.11.2014 § 72 päätöksen ehtojen mukaisesti 

Kohdeavustus 14 000 €
koulutustoiminnan kuluihin (tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2021 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus  20 000 €
liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (alle 20 v., tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2021 klo 16.00 mennessä