Liikuntayhdistyksille tarkoitetut avustusmäärärahat 2020

23.12.2019 13:55

Kategoria: Kuulutukset

Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys, tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta. Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, josta kirkkonummelaisia 4/5 (80%). Mikäli ehto 4/5 ei täyty, vähennetään myönnetyn avustuksen osuutta puolella. Tällöin kirkkonummelaisia on oltava vähintään 3/5 (60%). Yhtenä toiminta-avustuksen jakoperusteena käytetään toiminta-avustusten toiminnallisia mittareita.

Kohdeavustuksia on mahdollista hakea ennakkoon (suunnitelmien perusteella) tai tositteiden perusteella. 

Toiminta-avustukseen oikeutetuille hakijoille voidaan myöntää kohdeavustusta koulutustoiminnan kuluihin ja kartanvalmistamiskuluihin sekä liikuntapaikkojen käytöstä aiheutuviin (alle 20-vuotiaiden) vuokra kustannuksiin.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle liikuntayhdistykselle myöntää kohdeavustusta jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle myöntää kohdeavustusta palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta, meripelastustoiminnan edistämiseen sekä liikuntapaikan perustamiseen/perusparannukseen.

 Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:

Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, (09) 296 71

23.12.2019 Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut

 

Avustusmuodot ja niiden hakuajat 

Kohdeavustus 4 750 €

palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), kevätkausi 2020.
Haku 13.1.2020 klo 16.00 mennessä

Toiminta-avustus 73 184 €

Haku 31.3.2020 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus 8 000 €

liikuntapaikan perustamiseen / perusparannukseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)

Haku 31.3.2020 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus 7 000 €

jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava, maksetaan tositteiden perusteella)

Haku 31.3.2020 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus 4 500 €

meripelastustoiminnan edistämiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)

Haku 31.3.2020 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus 4 750 €

palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), syyskausi 2020

Haku 31.8.2020 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus 5 200 €

kartanvalmistuskuluihin (tositteiden perusteella haettava)

Haku 30.11.2020 klo 16.00 mennessä, avustus myönnetään liikuntalautakunnan 6.11.2014 § 72 päätöksen ehtojen mukaisesti

Kohdeavustus 17 000 €

koulutustoiminnan kuluihin (tositteiden perusteella haettava)

Haku 30.11.2020 klo 16.00 mennessä

Kohdeavustus 18 000 €

liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (alle 20 v., tositteiden perusteella haettava)

Haku 30.11.2020 klo 16.00 mennessä