Liikuntayhdistyksille tarkoitetut avustusmäärärahat

20.12.2018 16:54

Kategoria: Kuulutukset

LIIKUNTAYHDISTYKSILLE TARKOITETUT AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT

Kirkkonummen vapaa-aikajaosto julistaa haettavaksi vuoden 2019 talousarviossa

Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys, tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta. Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, josta kirkkonummelaisia 4/5 (80%). Mikäli ehto 4/5 ei täyty, vähennetään myönnetyn avustuksen osuutta puolella. Tällöin kirkkonummelaisia on oltava vähintään 3/5 (60%). Yhtenä toiminta-avustuksen jakoperusteena käytetään toiminta-avustusten toiminnallisia mittareita.

Kohdeavustuksia on mahdollista hakea ennakkoon (suunnitelmien perusteella) tai tositteiden perusteella.

Toiminta-avustukseen oikeutetuille hakijoille voidaan myöntää kohdeavustusta koulutustoiminnan kuluihin ja kartanvalmistamiskuluihin sekä liikuntapaikkojen käytöstä aiheutuviin (alle 20-vuotiaiden) vuokra kustannuksiin.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle liikuntayhdistykselle myöntää kohdeavustusta jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle myöntää kohdeavustusta palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta, meripelastustoiminnan edistämiseen sekä liikuntapaikan perustamiseen/perusparannukseen.


Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:

Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI


Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja:

nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh. 040-5884925

vapaa-aikasihteeri Risto Rossi puh. 040-7538906

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

20.12.2018

VAPAA-AIKAJAOSTO

 

AVUSTUSMUODOT JA NIIDEN HAKUAJAT

 

KOHDEAVUSTUS                       4 750 €
palkkakustannuksiin jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), kevätkausi 2019.
Haku 14.1.2019 klo 16.00 mennessä


TOIMINTA-AVUSTUS            74 710 €
Haku 31.3.2019 klo 16.00 mennessä

KOHDEAVUSTUS                       8 000 €
liikuntapaikan perustamiseen / perusparannukseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)
Haku 31.3.2019 klo 16.00 mennessä


KOHDEAVUSTUS                       7 000 €
jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava, maksetaan tositteiden perusteella)
Haku 31.3.2019 klo 16.00 mennessä


KOHDEAVUSTUS                       5 000 €
meripelastustoiminnan edistämiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)
Haku 31.3.2019 klo 16.00 mennessä


KOHDEAVUSTUS                       4 750 €
palkkakustannuksiin jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), syyskausi 2019
Haku 31.8.2019 klo 16.00 mennessä


KOHDEAVUSTUS                       5 200 €
kartanvalmistuskuluihin (tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2019 klo 16.00 mennessä, avustus myönnetään liikuntalautakunnan 6.11.2014 § 72 päätöksen ehtojen mukaisesti


KOHDEAVUSTUS                     17 000 €
koulutustoiminnan kuluihin (tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2019 klo 16.00 mennessä


KOHDEAVUSTUS                     18 000 €
liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (alle 20 v., tositteiden perusteella haettava)
Haku 30.11.2019 klo 16.00 mennessä