Liikkumiskyselyyn saatiin runsaasti vastauksia

21.02.2017 12:40

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Kadut ja tiet

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn liikkumiskysely 9.1.-3.2.2017 herätti kuntalaisissa kiinnostusta. Vastauksia saatiin yhteensä 832 ja näistä 203 oli koululaiskyselyn vastauksia. Kyselyllä selvitettiin kirkkonummelaisten liikkumistottumuksia, syitä eri kulkutapojen valintaan sekä tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn nykyisiin olosuhteisiin ja liikenneturvallisuuteen.

Autoilun helppous houkuttaa, kaahailu pelottaa

Kyselyyn vastanneista noin 70 % ilmoitti kulkevansa päivittäiset matkansa pääsääntöisesti henkilöautolla. Syynä henkilöauton valintaan on yleisesti sen helppous, mutta myös tietyillä alueilla kävely- ja pyöräteiden puute sekä liian harvat joukkoliikenteen vuorovälit. Monet vastanneista kertoivat, että kävelisivät ja pyöräilisivät enemmän, mikäli käytössä olisi turvalliset yhteydet. Kuitenkin reilu 10 % vastanneista kertoi pyöräilevänsä ympäri vuoden.

Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvinä puutteina korostuivat suojateiden turvattomuus sekä ajoneuvojen piittaamattomuus suojateillä. Useat vastaajista kokivat, että Kirkkonummella autoilijat ajavat liian suurilla nopeuksilla nopeusrajoituksiin nähden. Myös koululaisten vastauksissa suurin pelon aihe liikenteessä oli kaahaavat autot. Teiden ja katujen valaistuksessa, etenkin suojateiden kohdalla, koetaan Kirkkonummella olevan monessa paikassa puutteita. Tämä vaikeuttaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden havainnointia. Pimeällä liikuttaessa kävelijöiden ja pyöräilijöiden tulisi aina muistaa käyttää valoja ja heijastimia, jotta autoilijat pystyvät paremmin havainnoimaan suojateiden läheisyydessä liikkujat!

Panostusta liikennevalistukseen ja turvallisuuteen

Tulevaisuudessa panostusta toivotaan etenkin kävely- ja pyöräteiden sekä pyöräpysäköinnin määriin koko kunnassa. Myös laatuun, kuten yhteyksien jatkuvuuteen ja esteettömyyteen, toivottiin panostusta. Lisäksi esille nousi tarve selkeälle opastukselle sekä turvallisemmille ylityksille esimerkiksi korotettuina suojateinä.

Kirkkonummelaisia pyydettiin lisäksi miettimään omia liikkumistottumuksiaan ja tekemään viisaan liikkumisen lupaus tuleville vuosille. Vastauksissa luvattiin erityisesti jättää auto useammin kotiin ja käyttää enemmän polkupyörää sekä kävellä enemmän etenkin lyhyitä asiointimatkoja. Lisäksi luvattiin käyttää jatkossa aina heijastinta pimeällä liikuttaessa sekä neuvoa lapsia turvallisessa liikkumisessa.

Kirkkonummen kunta kiittää kaikkia vastanneita!

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteiden laadinnassa. Liikenneturvallisuuteen liittyviä vastauksia tullaan hyödyntämään keväällä käynnistyvässä Kirkkonummen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa, jossa huomioidaan etenkin liikennevalistus, esteettömyys ja suojateiden turvallisuus.