Liikkumisella kohti kestävämpää elämäntapaa Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa

10.03.2021 15:06

Kategoria: Liikunta ja ulkoilu Varhaiskasvatus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset

Liikkuminen on yksi Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmasta valittu kehittämiskohde. Huhtikuussa 2020 Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa käynnistyi Liiku mun kanssa! -hanke, jonka tarkoitus on juurruttaa liikunnallista toimintakulttuuria Kirkkonummen varhaiskasvatukseen sekä lisätä huoltajien tietoisuutta liikkumisen merkityksestä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Hanketta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan paikallisella kehittämisavustuksella. Mukana hankkeessa ovat kaikki kunnalliset ja yksityiset päiväkodit sekä perhepäivähoito ja asukaspuistot.

Liiku mun kanssa! -hankkeen toimintaa on voitu toteuttaa poikkeusajasta huolimatta, vaikka toimet ovat olleet hyvin erilaisia kuin mitä ne olisivat olleet ilman pandemiaa. Hankkeen avulla on järjestetty etäkoulutuksia ja sparrauksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä hankittu uutta ja innostavaa liikuntavälineistöä lasten käyttöön.

– Kohokohtina ovat olleet viime syksynä järjestetyt eskariuinnit sekä perhepäivähoitoon vuokratut Muksubussit – iloitsee Liiku mun kanssa! -hankkeen koordinaattori Essi Kaipainen

Liikkumisella on tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle, hyvinvoinnille ja oppimiselle. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus on kolme tuntia liikkumista joka päivä vaihtelevilla kuormitustasoilla. Suositus koostuu pitkin päivää toteutettavasta liikkumisesta, joissa liikutaan kevyesti, reippaasti ja vauhdikkaasti. Suosituksesta kaksi tuntia suositellaan tapahtuvan varhaiskasvatuspäivän aikana ja yksi tunti kotona. Lasten liikkumisessa arjen valinnoilla ja omatoimisella liikkumisella on tärkeä merkitys, sillä lapsuudessa opitut tavat jatkuvat usein aikuisiässä. Pukeminen, siirtymätilanteet ja arjen hyötyliikunta ovat leikin lisäksi lapsen liikkumisen kannalta tärkeitä hetkiä.

 

Eskareille laadukasta uinninopetusta

Syksyn 2020 aikana kunnan varhaiskasvatuksessa oleville esiopetusryhmille järjestettiin kaksi kertaa uinninopetusta. Tiukat koronarajoitukset sulkivat uimahallin, joten muutaman ryhmän osalta uinnit eivät toteutuneet sovitusti. Laadukkaan uinninopetuksen ansiosta lapset uskaltautuivat veteen ja saivat mahtavia kokemuksia tutun ryhmän kanssa.

Eskariuinnit mahdollistivat vesielementtiin totuttelun myös lapsille, jotka eivät olleet aiemmin käyneet uimahallissa. Uinneista tuli paljon positiivista palautetta sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöltä että lasten huoltajilta. Palautekyselyssä myös lapset saivat kertoa mielipiteensä. Lasten palautteissa korostui koko retki bussimatkasta uintiin ja saunalauluihin.

 

Muksubussilla lähiympäristöä valloittamaan

Perhepäivähoidossa on vuokralla kolme sähköavusteista laatikkopyörää eli Muksubussia. Muksubussi laajentaa perhepäivähoidon oppimisympäristöä ja avaa uusia mahdollisuuksia. Parhaimmillaan nopeamman siirtymän myötä aikaa jää enemmän kohteessa toimimiselle. Aikuisen aktiivisen liikkumisen malli opettaa lapselle myös liikunnallista elämäntapaa. Muksubusseilla on ”kotipesät” Veikkolassa, Kolsarissa ja Jorvaksessa. Kaikki perhepäivähoitajat voivat hyödyntää pyöriä ympäri vuoden. Pyörät ovat mahdollistaneet monia uusia seikkailuja kuten varhaiskasvatuksen kodan hyödyntämisen sekä retket meren rantaan, urheilupuistoon ja junia katsomaan. Perhepäivähoitajilla on suunnitteilla keväälle uusia seikkailuja kuten luistelu- ja eväsretkiä sekä pidempi ulkona oppimisen päivä Nuuksion Haukkalammella.

Perhepäivähoitaja Minna Pohjasmäen koti toimii Veikkolan pyörän kotipesänä.

– Pyörällä on huristeltu jo useita kymmeniä kilometrejä. Seikkailuilla on muun muassa käyty ihastelemassa hevosia, valloitettu uusia metsäretkialueita ja kuljettu Pähkinäpolkua. Lasten mielestä Muksubussi on tosi kiva ja sillä pääsee lujaa, Minna kertoo.

 

Henkilöstö oppaina liikunnalliseen elämäntapaan

Liiku mun kanssa! -hankkeen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö saa lisää tietoa liikkumisen merkityksestä, erilaisia idea- ja menetelmäkoulutuksia, Liikkuva varhaiskasvatus- sparrauksia sekä tukea liikunnallisten olosuhteiden kehittämiseen. Lapsen liikkumista tukeva toiminta nivoutuu arjessa myös muihin varhaiskasvatuksen kehittämisen painopistealueisiin kuten luonnossa oppimiseen ja lukemisen kulttuurin kehittämiseen. Toiminnassa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä. Kirkkonummen varhaiskasvatus kouluttaa henkilöstöä oppisopimuksella myös liikunnan ammattitutkintoon sekä ympäristökasvatuksen erikoisammattitutkintoon.

Päivittäisessä työssä kiinnitetään entistä enemmän huomiota lasten liikkumisen määrään ja intensiteettiin. Retkeily, ulkoilu ja ohjatut liikuntahetket ovat varhaiskasvatuksen arkea. Varhaiskasvatuksen sisältöalueet, kuten musiikki ja kuvataidekasvatus, kieli ja matemaattiset valmiudet ja monet muut varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitut tavoitteet toteutuvat lasten liikkuessa ja tutkiessa lähiympäristöään. Myös siirtymätilanteiden aktivointiin, istumisen vähentämiseen ja lasten omaehtoiseen liikkumiseen pitkin päivää kiinnitetään huomiota.

Lisää tietoa lasten liikkumisen määrästä ja laadusta PIILO-tutkimuksella

Kirkkonummi on kutsuttu mukaan PIILO-tutkimukseen, joka on Likesin ja Jyväskylän yliopiston yhteinen hanke. Tutkimuksessa tarkastellaan 4-6 -vuotiaiden lasten liikkumista, unta, motorisia taitoja ja selvitetään myös lasten omia näkemyksiä liikkumisestaan. Hankkeessa kehitetään valtakunnallista pienten lasten hyvinvoinnin seurantaa ja edistämistyötä. Huoltajat päättävät lasten osallistumisesta tutkimukseen.

Mittaukset toteutetaan päiväkodeissa maaliskuun 2021 aikana. Kaikki tutkimukseen osallistuvat perheet saavat kattavan, kirjallisen palautteen tuloksistaan. Lisäksi päiväkodit saavat lasten tulosten yhteenvedosta tärkeää tietoa liikkumisen tilan ja lasten motoristen taitojen kehittämiseen osana lasten hyvinvointia.  

– Tutkimuksessa käytössä olevat menetelmät on tarkkaan valikoitu, lasten oma mielipide huomioiden. Lasten käytössä oleva rannemittari on lasten mielestä ollut vähän kuin rannekello, eikä ole haitannut lapsen touhuja. Motorisia taitoja selvitetään lapsille tutuilla tehtävillä, joissa tasapainoillaan, hypitään ja heitetään palloa. Tutkijat osaavat toimia lasten kanssa ja luovat mittaustilanteisiin leikinomaisen hetken, jossa liikutaan hymy huulilla, Tuija Tammelin Likesiltä kertoo. 

Koti kannustaa ja luo mahdollisuuksia lapsen elinikäisiin liikuntatottumuksiin

–  Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa meitä huolehtimaan, että lapsilla on varhaiskasvatuspäivän aikana riittävästi mahdollisuuksia päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona. Liikuntakasvatuksen tulee olla säännöllistä ja lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista – liikkumisen iloa unohtamatta, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma.

Varhaislapsuuden liikunnallisuus luo pohjaa koko elämänaikaisille liikuntatottumuksille ja oppimisvalmiuksille – onkin tärkeää, että perheissä tuetaan ja kannustetaan lapsia liikkumaan ja mahdollistetaan lapsille monipuoliset liikkumismahdollisuudet. Vanhempien esimerkki ja oma innostus liikkumiseen saavat lapsen innostumaan liikunnasta.

– Vanhemman omilla taidoilla ei ole niinkään merkitystä, tärkeintä on läsnäolo ja yhdessä tekeminen, muistuttaa Vesiluoma.

Päiväkodin jumppakivet