Liikkujan viikko jatkuu - kiitos kun pyöräilet!

18.09.2019 12:30

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Liikkujan viikon kunniaksi Kirkkonummen kunta kiittää pyöräilijöitä kestävän kulkutavan valinnasta jakamalla pyöräilijöille satulasuojia. Satulasuojiin on painettu uusi Kirkkonummen kestävän ja turvallisen liikkumisen logo.

Kestävää ja turvallista liikkumista edistää Kirkkonummen kunnan poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työryhmän toiminnan tueksi kunta on hakenut ja saanut vuodelle 2019 Traficomin myöntämää liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Hankkeen aikana toteutetaan viisaan liikkumisen kampanjointia ja viestintää. Osana kestävän liikkumisen hanketta on suunniteltu Kirkkonummen kunnan kestävän ja turvallisen liikkumisen ilme, jota tullaan jatkossa käyttämään teemaan liittyvässä viestinnässä.

Kirkkonummi kuuluu Hiilineutraalit kunnat -verkostoon (HINKU) ja on sitoutunut vähentämään kunnan kasvihuonepäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Joukkoliikenteen käytön ja pyöräilyn lisäämisellä kukin meistä voi vaikuttaa parhaiten päästöjen vähentämiseen.

Mitä on kestävä liikkuminen?

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön kannalta suotuisia tapoja liikkua. Kestävä liikkuminen on myös turvallista, taloudellista, sujuvaa ja hyväksi terveydelle. Kestäviä kulkutapoja ovat mm.:

  • Kävely
  • Pyöräily
  • Joukkoliikenne
     

Kaikilla matkoilla kestävien kulkutapojen käyttö ei ole mahdollista, mutta myös henkilöautolla voit liikkua kestävämmin suosimalla kimppakyytejä, yhteiskäyttöautoja ja liityntäpysäköintiä sekä ajamalla mahdollisimman taloudellisesti.

Kestävästi liikkuen -logo

Satulasuojat