Liikenneturvallisuutta parannetaan Gesterbyn koulukeskuksen alueella

16.12.2020 09:57

Kategoria: Koulut Kadut ja tiet

Gesterbyn koulukeskuksen alueella tehdään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on jäsentää ja selkeyttää ajoneuvoliikenteen erottelua koulun piha-alueesta sekä rauhoittaa liikennettä koulukeskuksen alueella.

Töiden ensimmäinen vaihe alkaa 16.12.2020 ja suoritetaan loppuun 30.12.2020 mennessä.
Töitä tehdään iltaisin, koulupäivän päätyttyä.
Toinen vaihe alkaa keväällä 2021.

Liikenneturvallisuuden parannustoimet koskevat Gesterbyn, Winellska skolan ja Papinmäen koulun koulukeskuksen alueita.
Merkittävimmät muutokset koskevat ajoyhteyksien rauhoittamista koulualueilla ja koulujen ulkoilupihojen ajokiellon selkeyttämistä liikennemerkein ja ajonestopuomein.
Vilhokummuntien puoleisella pysäköintialueella ajosuunnat muuttuvat osin yksisuuntaisiksi ja liikennettä rauhoitetaan hidastein. Alueille lisätään ensivaiheessa liikennemerkkejä, ajonestopuomeja sekä betonisia ajoesteitä. Keväällä 2021, sääolosuhteiden salliessa, rakennetaan ajohidasteita ja tehdään ajorata- ja suojatiemaalaukset.

Toivomme autoilijoiden ja muiden alueen käyttäjien ottavan uudet liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet huomioon koulukeskuksen alueella.

Pahoittelemme liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden rakentamisesta aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot: kunnossapito@kirkkonummi.fi