Lektor i finska, Winellska skolan, bildnings- och fritidstjänster i Kyrkslätts kommun, svensk utbildning, jobbnyckel 262283

27.11.2019 15:19

Kategoria: Kuulutukset

Lektor i finska, Winellska skolan

Bildnings- och fritidstjänsteri i Kyrkslätts kommun, svensk utbildning,

Winellska skola

Jobbnyckel 262283

 

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

 

Svensk utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som lektor i finska i Winellska skolan fr.o.m. 07.01.2020.

 

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Den till tjänsten valda skall uppvisa godtagbart läkarintyg eller godtagbart intyg från Kyrkslätts kommuns företagshälsovård över sitt hälsotillstånd samt straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

 

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

 

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kuntarekry.fi/se. Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 13.12.2019 kl. 12.00.

 

 

Winellska skolan: rektor Kristiina Koli tfn 040 126 9693,

fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

 

Arbetet börjar: 07.01.2020

 

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.