Leikkiminen lasten säännöillä – äänestys on alkanut

01.03.2021 09:00

Kategoria: Varhaiskasvatus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset Lapsiystävällinen kunta

Kirkkonummi toteuttaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia ja sen tärkeänä osana on lasten osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Joulukuussa 2020 Kirkkonummen kunnassa aloitettiin yhteistyössä eri toimialojen kesken ”Leikkiminen lasten säännöillä” -projekti, jossa tuotetaan kunnan leikkipaikoille lasten itsensä tekemät leikkimisen säännöt. Leikkipaikkojen pääkäyttäjiä ovat lapset, joten heidän mielipiteensä ja kokemuksensa ovat erittäin tärkeitä yhteisiä sääntöjä ajatellen.

Lasten ehdotukset uusiksi säännöiksi on kerätty keskitetysti päivähoitopaikoista, jotka ovat leikkipaikkojen lähistöllä. Ehdotukset ovat toimitettu kirjallisten ehdotusten lisäksi piirustuksina ja kuvina – näistä on äänestys, jota varten kaikki lapset voivat äänestää (tarvittaessa aikuisen tukemana) 1.-19.3.2021.

Linkki äänestykseen >>
(Linkki ruotsiksi >>)

Äänestyksessä pärjänneistä ehdotuksista muodostetaan säännöstö, joka tullaan viemään kaikille kunnan leikkipaikoille kevään ja kesän 2021 aikana. Leikkipaikkoja kunnassa on yhteensä 84, joista osa koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.

Lue lisää: https://www.kirkkonummi.fi/leikkiminen-lasten-saannoilla

Lisätietoja: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

Liukumäki