Lehmuskartano

Lehmuskartanossa asutaan neljällä osastolla, joista kullakin on 15 asukasta. Asuinkerroksia on kaksi. Kaikista asuintiloista on suora käynti suurille lasitetuille oleskeluparvekkeille ja / tai ulkoilupihalle.

Lehmuskartanon alemmassa asuinkerroksessa tarjotaan tehostettua asumispalvelua ja ylemmässä kerroksessa laitoshoitoa sekä lyhytaikaishoitoa. Lyhytaikaishoidon asiakkaille on varattu 4 paikkaa ja kuntoutujille 7 paikkaa. Kuntoutustoiminta aloitti toimintansa keväällä 2017.

Hoivakodin henkilökunta haluaa mahdollistaa hyvän ja arvokkaan elämän puitteet Lehmuskartanossa asuville ikäihmisille. Asukkaan henkilökohtaisessa hoitosuunnitelmassa pyritään huomioimaan asukkaan mieltymykset ja tuomaan arkeen virikkeellistä toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteenamme on tarjota asukkaita ja heidän omaisiaan kunnioittavaa, jokaisen voimavarat huomioonottavaa sekä toimintakykyä tukevaa hoitoa ja hoivaa. Yhteisasumisessa korostuu elämänilo, kodinomaisuus ja yhteisöllisyys.

Teemme moniammatillista yhteistyötä farmaseuttien, fysio- ja ravitsemusterapeuttien, lääkärin sekä sosiaalityöntekijän kanssa.

 

Tervetuloa tutustumaan meihin!

Lehmuskartanon omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Hoivakoti Lehmuskartano
Piippolanrinne 1
02400 Kirkkonummi

Fax 09 2976051

lehmuskartano@kirkkonummi.fi

Osastonhoitaja    050 3272690

Osastonsihteeri   050 327 3699

Toimela               040 126 9163

Onnela                040 126 9164

Tyynelä               040 126 9483

Kuntola               040 126 9482