Leader Pomoväst yritys- ja hanketuet

Kirkkonummi on mukana LEADER-ohjelmakaudella 2021-2027 Länsi-Uudenmaan LEADER-kehittämisstrategian toteuttamisessa yhdessä Raaseporin, Hangon, Inkoon ja Siuntion kanssa

Kunnan mukanaolo tarkoittaa sitä, että kirkkonummelaiset yritykset ja yhteisöt voivat hakea LEADER-yritystuki- ja hankerahoitusta ohjelmakauden aikana strategian mukaiseen maaseutualueiden kehittämiseen.

Hanketukia on eri tarkoituksiin. Hankkeet jaetaan eri tyyppeihin toiminnan ja sisällön mukaan seuraavasti:
• Kehittämishanke, joka voi olla yleishyödyllinen kehittämishanke tai yhteistyöhanke
• Yleishyödyllinen investointi
• Koulutus- tai tiedonvälityshanke
• Teemahanke, joka koostuu useista eri toimenpiteistä, ”alahankkeista”

Yritystukea jaetaan yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Vuoden 2022 ensimmäinen hakukierros on käynnissä ja päättyy 30.4.2022, haun painopistealueina on

  • Luonto kehittämismahdollisuutena
  • Paikallisuus - voimavara
    • Kulttuuri ja historia
    • Kylien kehittäminen
  • Nuoret - Länsi-Uudenmaan tulevaisuus

Rahoitusta haetaan sähköisesti ja Pomoväst ry auttaa hankehakemuksien tekemisessä ja toivoo hankehakua harkitsevien ottavan yhteyttä jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Tiedätkö, mitä on Leader? Katso video>>

Leader-ryhmät ja ELY-keskukset toteuttavat Suomessa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosina 2021–2027. Manner-Suomessa toimii yhteensä 54 Leader-ryhmää ja 15 ELY-keskusta, joilla jokaisella on oman alueen tarpeisiin perustuva maaseudun kehittämissuunnitelma. Näihin pohjautuvat hankkeet toteuttavat Manner-Suomen kehittämisohjelmaa käytännössä.

PomocashPomoväst jakaa rahaa nuorille, joilla on hyviä ideoita, mutta tarvitsevat rahallista tukea niiden toteuttamiseen. Pomo€ash voidaan myöntää ryhmille, vähintään kolmelle nuorelle (11-25 -vuotiaita) tai nuorille yrittäjille (11-25 -vuotiaita). Jos kaikki hakijat ovat alle 18-vuotiaita, tarvitaan aikuinen yhteyshenkilö.

Rahoitus vaihtelee 100-900 euron välillä. Rahoitettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi nuorten järjestämät tapahtumat, vapaa-ajan tarvikkeet yhteiseen käyttöön tai toimenpiteitä, jotka edesauttavat nuorten yritystoiminnan.

Hakuaika päättyy tällä erää 15.5.2022.

Lisätietoa ja hakulomake >>

 

Lisätietoa
Leader Pomoväst
Hanketuet
Yritystuet
Pomocash

Toteutuneet Leader-hankkeet
Ruokaviraston hankerekisteri

Leader-Pomoväst -rahoitushakuinfo 25.1.2022 tallenne