Lastensuojeluilmoitus

Jokaisella on oikeus tehdä (myös nimettömänä) lastensuojeluilmoitus ollessaan huolissaan lapsen tai nuoren hyvinvoinnista. Lastensuojelun ja perhepalvelujen päivystykseen voi soittaa lasta koskevasta huolesta ja pohtia asiaa yhdessä asiantuntijan kanssa luottamuksellisesti. Viranomaisilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, kun he ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoitus (pdf)

Lastensuojeluilmoitus kuntalaisille (verkkolomake) Huom! Ei viranomaisten käyttöön

Yhteydenotto (viranomainen ottaa yhteyttä vanhempien suostumuksella,(ladattava word)

Lastensuojelun ja perhepalvelujen päivystys

ma–pe klo 8.00–15.00

040 573 9193

Lastensuojelun päivystys muina aikoina ja viikonloppuisin

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys

09 8164 2439