Lastensuojelu

Lapsi ja perhekohtainen lastensuojelutyö

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lapselle tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi, tavoitteena on lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään.

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että

  • lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä
  • lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään
  • lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia
  • lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista

Perhepalveluiden ja lastensuojelun toiminta poikkeustilanteessa

Lapsiperheille tarjotaan poikkeusolosuhteissa sosiaalipalveluita tarveharkinnan mukaan. Sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa että lastensuojelussa noudatetaan hallituksen linjausta, jossa kehotetaan välttämään kasvokkaisia tapaamisia ja suuria neuvotteluja. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä.

Käytännössä keskitämme työtämme omana palveluna tuotettuun tukeen. Olemme lisänneet puhelinneuvontaa ja -päivystystyöhön toisen väliaikaisen päivystysparin. Meillä on nyt käytössä kaksi päivystysnumeroa, josta saa sosiaalihuollon ammattilaisen kiinni klo 8-15.

Puhelinnumerot ovat puh 1: 040 5739193 ja puh 2: 050 5880990.

Meillä on päivittäin käytössä liikkuvan työn tiimi, joka vastaa perheiden erilaisiin avuntarpeisiin. Yhteistyötahot ja perheet voivat olla yhteydessä sekä päivystysnumeroihin ja perheiden vastuusosiaalityöntekijöihin.

 

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Lastensuojelu
keskinäinen toiminta / sosiaalihuolto

Yhteystiedot


Kirkkonummen lastensuojelu

Purokummuntie 1

02400 Kirkkonummi

puh. vaihde 09 29681

Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenottopyynnöt

Lapsiperheiden päivystys

Toritie 3

02400 Kirkkonummi


Päivystys


Virka-aikana

ma–pe klo 8.00–15.00

040 573 9193


Muina aikoina

Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys

09 8164 2439