Lastenneuvola

Lastenneuvolapalvelut ovat tarkoitettuja alle kouluikäiselle lapselle ja hänen perheelleen. Perheellä on oma terveydenhoitaja asuinalueen mukaan.

Suosittelemme neuvolan vastaanotolle tuleville asiakkaille (aikuiset) oman kasvomaskin käyttämistä. Ohjeistuksen tarkoituksena on suojata sekä asiakkaita että työntekijöitä koronavirustartunnalta.

Tule neuvolaan vain täysin terveenä.  

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti määräaikaistarkastusohjelman sekä teidän lapsenne, tai perheenne yksilöllisten tarpeiden mukaan.  Käynneillä seurataan lasten kasvua ja kehitystä ja tuetaan perheen terveyttä, hyvinvointia sekä vanhemmuutta. Keskeisiä asioita joita otetaan puheeksi ovat mm lasten kasvatus, vuorokausirytmi, perheen voimavarat, ravitsemus, liikunta, ulkoilu, päihteet, mieliala, perheväkivalta sekä perheen taloudellinen tilanne. Neuvolassa lapsi saa valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita.

Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan. Erityisesti toivomme molempien vanhempien osallistuvan ns.  laajoihin tarkastuksiin lapsen ollessa 4 kuukauden, 1,5 vuoden ja 4 vuoden ikäinen, jossa sekä terveydenhoitaja että lääkäri ovat läsnä. Lastenneuvolan terveydenhoitajat tekevät myös kotikäyntejä mahdollisuuksiensa mukaan.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Yhteistyötä tehdään mm. suun terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, kouluterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon, kuntoutuspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Neuvolaan ei voi tulla sairaana eikä neuvolassa hoideta äkillisesti sairastunutta lasta, mutta neuvoa voi kysyä terveydenhoitajalta puhelimitse.

Joitakin neuvola-aikoja voi myös varata sähköisesti eTerveyden kautta. Palvelu edellyttää kirjallista puolesta asiointisopimusta.


Neuvolan käytössä olevat kyselylomakkeet vanhemmille

Lapsen ollessa 2-3 kuukauden ikäinen

Lapsen ollessa 1½ -vuotias

Lapsen ollessa 4-vuotias

Neuvolaikäisen rokotusopas

Linkki: neuvolaikäisen rokotusopas

Imetysoppaita

       

Ryhmätoimintaa perheille Kirkkonummella

Ryhmätoimintaa perheille Kirkkonummella

Naistalo

naistalo.fi

Lastentalo

Neuokasperhe

Tietoa lasten unihäiriöistä, tästä löytyy uniohjeita vanhemmille sekä odotusajalle että lapsen ensimmäiselle vuodelle.

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus - Neuvolapalvelut
neuvolat (terveyskeskukset) / lastenneuvolat

Älä tule sairaana neuvolaan


Neuvonta ja ajanvaraus arkisin

klo 12.00-13.00


Tiedot löytyvät jatkossa länsi-uudenmaan hyvinvointialueen sivustolta, 

https://luvn.fi/fi


Keskustan lastenneuvola

Jokiniityntie 2, 02401 Kirkkonummi


Grönroos Ann-Gerd
040 1269152


Helsingius Theresa
040 1269150

Kärki Mari

0503796133

Leinonen Inari

040 1269241

Multanen Elina

040 1269153


Vilminko Petra
040 1269239

Väisänen Sari
040 1269154

Laajakallion alue

Laajakalliontie 4


Carpelan Nancy
050 4143684

Masalan lastenneuvola

Puolukkamäki 12

Kiiskinen Sofia
050 3647135


Hellsten Satu
040 1269155


Makkonen Tanja
040 1269158

Veikkolan lastenneuvola

Kisapolku 7 c

Hedberg Linda
040 1269157


Kantola Annina
040 1269244

Osastonhoitaja

Anna-Lotta Aaltonen

puh: 0503107064