Lastenneuvola

Lastenneuvolapalvelut ovat tarkoitettuja alle kouluikäiselle lapselle ja hänen perheelleen. Perheellä on oma terveydenhoitaja asuinalueen mukaan.

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti määräaikaistarkastusohjelman sekä teidän lapsenne, tai perheenne yksilöllisten tarpeiden mukaan.  Käynneillä seurataan lasten kasvua ja kehitystä ja tuetaan perheen terveyttä, hyvinvointia sekä vanhemmuutta. Keskeisiä asioita joita otetaan puheeksi ovat mm lasten kasvatus, vuorokausirytmi, perheen voimavarat, ravitsemus, liikunta, ulkoilu, päihteet, mieliala, perheväkivalta sekä perheen taloudellinen tilanne. Neuvolassa lapsi saa valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita.

Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan. Erityisesti toivomme molempien vanhempien osallistuvan ns.  laajoihin tarkastuksiin lapsen ollessa 4 kuukauden, 1,5 vuoden ja 4 vuoden ikäinen, jossa sekä terveydenhoitaja että lääkäri ovat läsnä. Lastenneuvolan terveydenhoitajat tekevät myös kotikäyntejä mahdollisuuksiensa mukaan.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Yhteistyötä tehdään mm. suun terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, kouluterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon, kuntoutuspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Neuvolaan ei voi tulla sairaana eikä neuvolassa hoideta äkillisesti sairastunutta lasta, mutta neuvoa voi kysyä terveydenhoitajalta puhelimitse.

Joitakin neuvolaaikoja voi myös varata sähköisesti eTerveyden kautta. Palvelu edellyttää kirjallista puolesta asiointisopimusta.


Neuvolan käytössä olevat kyselylomakkeet vanhemmille

Lapsen ollessa 2-3 kuukauden ikäinen

Lapsen ollessa 1½ -vuotias

Lapsen ollessa 4-vuotias

Neuvolaikäisen rokotusopas

Imetysoppaita

       

Ryhmätoimintaa perheille Kirkkonummella

Ryhmätoimintaa perheille Kirkkonummella

Naistalo

Lastentalo

Neuokasperhe

Tietoa lasten unihäiriöistä, tästä löytyy uniohjeita vanhemmille sekä odotusajalle että lapsen ensimmäiselle vuodelle.

Lapset ja lapsiperheet
Neuvolapalvelut
neuvolat (terveyskeskukset) / lastenneuvolat

Puhelintunti arkisin

klo 12.00-13.00Keskustan lastenneuvola

Toritie 2, 02401 Kirkkonummi


Grönroos Ann-Gerd
09 29683905


Helsingius Theresa
09 29683902

Kiiskinen Sofia

09 29683348


Kärki Mari
09 29683926

Leinonen Inari

09 29683903


Vilminko Petra
09 29683906

Väisänen Sari
09 29683900

Laajakallion alue

Laajakalliontie 4


Carpelan Nancy
09 29683343

Masalan lastenneuvola

Puolukkamäki 12

Heikkinen Veronica /
Kiiskinen Sofia
09 29683525


Hellsten Satu
09 29683524


Makkonen Tanja
09 29683526

Veikkolan lastenneuvola

Kisapolku 7 c

Hedberg Linda
09 29683625


Kantola Annina
09 29683632

Vairio Anna

050 3107065

Osastonhoitaja

Anna-Lotta Aaltonen

puh: 0503107064