Lastenneuvola

Lastenneuvolapalvelut ovat tarkoitettuja alle kouluikäiselle lapselle ja hänen perheelleen. Perheellä on oma terveydenhoitaja asuinalueen mukaan.

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti määräaikaistarkastusohjelman sekä teidän lapsenne, tai perheenne yksilöllisten tarpeiden mukaan.  Käynneillä seurataan lasten kasvua ja kehitystä ja tuetaan perheen terveyttä, hyvinvointia sekä vanhemmuutta. Keskeisiä asioita joita otetaan puheeksi ovat mm lasten kasvatus, vuorokausirytmi, perheen voimavarat, ravitsemus, liikunta, ulkoilu, päihteet, mieliala, perheväkivalta sekä perheen taloudellinen tilanne. Neuvolassa lapsi saa valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita.

Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan. Erityisesti toivomme molempien vanhempien osallistuvan ns.  laajoihin tarkastuksiin lapsen ollessa 4 kuukauden, 1,5 vuoden ja 4 vuoden ikäinen, jossa sekä terveydenhoitaja että lääkäri ovat läsnä. Lastenneuvolan terveydenhoitajat tekevät myös kotikäyntejä mahdollisuuksiensa mukaan.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Yhteistyötä tehdään mm. suun terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, kouluterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon, kuntoutuspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Neuvolaan ei voi tulla sairaana eikä neuvolassa hoideta äkillisesti sairastunutta lasta, mutta neuvoa voi kysyä terveydenhoitajalta puhelimitse.


Neuvolan käytössä olevat kyselylomakkeet vanhemmille

Lapsen ollessa 2-3 kuukauden ikäinen

Vauvaperheen arjen voimavaralomake

Lapsen ollessa 1½ -vuotias

Kysely vanhemmille
Päihdekysely vanhemmille

Lapsen ollessa 4-vuotias

Kysely vanhemmille
Päihdekysely vanhemmille

Vastuutaho:
(tuottaja)
Lapset ja lapsiperheet
Neuvolapalvelut
neuvolat (terveyskeskukset) / lastenneuvolat

Puhelintunti arkisin

klo 12.00-13.00


Keskustan lastenneuvola

Toritie 2, 02401 Kirkkonummi

Grönroos Ann-Gerd
09 29683905


Helsingius Theresa
09 29683902


Kärki Mari
09 29683926


Multanen Elina /
Vilminko Petra
09 29683906


Sillanpää Eeva Liisa
09 29683348


Väisänen Sari
09 29683900

Laajakallion alue

Laajakalliontie 4


Carpelan Nancy
09 29683343

Masalan lastenneuvola

Puolukkamäki 12

Heikkinen Veronica /
Vilminko Petra
09 29683525


Hellsten Satu
09 29683524


Makkonen Tanja
09 29683526

Veikkolan lastenneuvola

Kisapolku 7 c

Hedberg Linda
09 29683625


Kantola Annina
09 29683632