Lasten oikeuksien viikko: Lasten osallisuuden kehittäminen kaupunkisuunnitteluhankkeissa Kirkkonummella

19.11.2021 14:29

Kategoria: Lapset Nuoret Lapsiystävällinen kunta

Kirkkonummi tekee yhteistyötä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa lasten osallistamisen kehittämiseksi

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisessa toimintasuunnitelmassa Kirkkonummella on otettu yhdeksi kehittämisen kohteeksi lasten ja nuorten osallisuus eri hankkeiden valmistelussa. Oppilaitosyhteistyöhanke tähtää digitaaliseen ratkaisuun, jolla pystytään keräämään tehokkaasti lasten ja nuorten mielipiteet esimerkiksi puistoalueita tai koulurakennuksia suunnitellessa.

Kirkkonummen kunta ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti opiskelijat toteuttavat palvelumuotoiluprojektin, jossa kehitetään ratkaisuja digitaaliseen osallistamiseen huomioiden eri ikäryhmät. Opiskelijat ovat toteuttaneet eri luokka-asteille yhteiskehittämistyöpajoja, joissa ratkaisuja ja toimintamalleja on testattu sekä kehitetty. Lapset ja nuoret nykypäivänä ovat erittäin edistyneitä digitaalisten alustojen käyttämisessä, joten näiden alustojen käyttäminen – jotka ovat jo lapsille ja nuorille tuttujakin – nähdään hyödyllisenä vaihtoehtona hankkeiden valmisteluun liittyvän aineiston keräämisessä.

Seuraava vaihe projektissa on palvelun pilotointi ja se onkin vuorossa jo ensi viikolla – digitaalisen ratkaisu toivotaan saatavan käyttöön ensi vuoden puolella, jolloin sitä voisi käyttää esimerkiksi keskustan kehittämiseen liittyvissä eri hankkeiden vaiheissa.

Lisätietoja lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

Lapsen oikeuksien viikko