Lapsiystävällinen kunta

Kirkkonummi on virallisesti Lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF antoi Kirkkonummelle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen joulukuussa 2017. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 

Kuntaan on koulutettu lasten oikeuksien kouluttajia jokaiselle toimialalle ja konsernihallintoon yhteistyössä UNICEFin kanssa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa

 Lisää Lapsiystävällinen kunta toimintamallista löytyy UNICEFin sivuilta.

Vuoden 2018 aikana arvioimme uudelleen yhdessä UNICEFin kanssa kuinka lasten oikeudet toteutuvat kunnassamme ja laadimme seuraavien vuosien kehittämissuunnitelman. Kunnan kehittämistyöstä vastaa Lapsiystävällinen kunta ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia kunnan jokaiselta toimialalta ja konsernihallinnosta, nuorisovaltuustosta ja luottamushenkilöistä. Kokouksiin kutsumme tarvittaessa edustajia myös yhdistyksistä ja järjestöistä.

Mitä kunnassamme on tehty Lapsiystävällinen kunta kehittämisvuosien aikana:

Lisätietoja:

Päivi Sorvari, vapaa-aikapalveluiden suunnittelija p.040-126 9625, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Johanna Lindeman, johtava koulupsykologi p.040-579 1201, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Emmi Wehka-aho, koordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja p. 045-197 5050, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi