Lapsiystävällinen kunta

18.3.2020

Lasten ja perheiden erilaiset tarpeet on tärkeää huomioida myös poikkeustilanteissa 

Nuoriso-ohjaajat päivystävät sosiaalisen median kanavilla (24.3.2020)

Neuvola-toimintaa pyritään jatkamaan toistaiseksi normaalisti ja kouluterveydenhoitajat ovat tavoitettavissa puhelimitse sekä Wilman kautta tässä poikkeustilanteessa

Järjestöt tarjoavat netti- ja puhelintukea mm.:

Sekasin Chat

MLL:n Nuorten netti

Lasten ja nuorten puhelin 

Miten puhua lapsen kanssa koronaviruksesta? 8 vinkkiä (UNICEF)

Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan diakoniatyön ruoka-apu ajanvarauksella:
• Veikkolan alue: Pirjo Kuntsi puh. 050 541 8333
• Masalan alue: Inkeri Saksa puh. 050 325 0627
• Keskustan alue: Helvi Vuolasmaa puh. 050 567 8623 ja Emilie Bollström puh. 050 353 0321

*******************

Kirkkonummi on virallisesti Lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF antoi Kirkkonummelle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2017. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

Kuntaan on koulutettu lasten oikeuksien kouluttajia jokaiselle toimialalle ja konsernihallintoon yhteistyössä UNICEFin kanssa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa

 Lisää Lapsiystävällinen kunta toimintamallista löytyy UNICEFin sivuilta.

Vuoden 2018 aikana arvioimme uudelleen yhdessä UNICEFin kanssa kuinka lasten oikeudet toteutuvat kunnassamme ja laadimme seuraavien vuosien kehittämissuunnitelman. Kunnan kehittämistyöstä vastaa Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä, johon kuuluu edustajia kunnan jokaiselta toimialalta ja konsernihallinnosta, nuorisovaltuustosta ja luottamushenkilöistä. Kokouksiin kutsumme tarvittaessa edustajia myös yhdistyksistä ja järjestöistä.

Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen toiminta Kirkkonummella alkaen v. 2017:

Lapsiystävällinen kunta toimintamallin koordinaatiotyöryhmän jäsenet:

Luottamushenkilöiden edustajat:

puheenjohtaja Erkki Majanen, varaedustaja Riikka Purra

varapuheenjohtaja Linda Basilier, varaedustaja Marjut Frantsi-Lankia

Emmi Wehka-Aho, varaedustaja Rita Holopainen

Johanna Fleming, varaedustajat Elina Kinnunen ja Pekka M. Sinisalo

Nuorisovaltuuston edustaja: Oskari Pikkarainen, varaedustaja Aaro Salo

Toimialojen edustajat:

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut: Päivi Sorvari, varaedustaja Johanna Lindeman

Perusturvapalvelut: Anna-Lotta Aaltonen, varaedustaja Antonina Carlberg

Konsernihallinto: valmistelija / sihteeri Susanna Järvenpää, varaedustaja Johanna Andelmin-Inkinen

Yhdyskuntatekniikka: Joakim Åsten, varaedustaja Merja Puromies

Lisätietoja:

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorit
Susanna Järvenpää, elinkeino- ja markkinointikoordinaattori, p.050 414 3524, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Joakim Åsten, projektipäällikkö, p. 040 126 9762, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi

Koordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja
Erkki Majanen, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kokouspöytäkirjat

Kokous 22.5.2018 (pdf)

Kokous 9.10.2018 (pdf)

Kokous 13.3.2019 (pdf)

Kokous 9.5.2019 (pdf)

Kokous 5.9.2019 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2018-2020 (pdf)