Lapsiystävällinen kunta

Kirkkonummi on virallisesti Lapsiystävällinen kunta. Suomen UNICEF antoi Kirkkonummelle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen joulukuussa 2017. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 

Kuntaan on koulutettu lasten oikeuksien kouluttajia jokaiselle toimialalle ja konsernihallintoon yhteistyössä UNICEFin kanssa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa

 Lisää Lapsiystävällinen kunta toimintamallista löytyy UNICEFin sivuilta.

Vuoden 2018 aikana arvioimme uudelleen yhdessä UNICEFin kanssa kuinka lasten oikeudet toteutuvat kunnassamme ja laadimme seuraavien vuosien kehittämissuunnitelman. Kunnan kehittämistyöstä vastaa Lapsiystävällinen kunta ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia kunnan jokaiselta toimialalta ja konsernihallinnosta, nuorisovaltuustosta ja luottamushenkilöistä. Kokouksiin kutsumme tarvittaessa edustajia myös yhdistyksistä ja järjestöistä.

Mitä kunnassamme on tehty Lapsiystävällinen kunta kehittämisvuosien aikana:

Lapsiystävällinen kunta toimintamallin koordinaatiotyöryhmän jäsenet:

Luottamushenkilöiden edustajat:

puheenjohtaja Erkki Majanen, varaedustaja Riikka Purra

varapuheenjohtaja Linda Basilier, varaedustaja Marjut Frantsi-Lankia

Emmi Wehka-Aho, varaedustaja Rita Holopainen

Johanna Fleming, varaedustajat Elina Kinnunen ja Pekka M. Sinisalo

Nuorisovaltuuston edustaja: Onni Virtanen, varaedustaja Alexandra Obrey

Toimialojen edustajat:

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut: Päivi Sorvari ja varaedustaja Johanna Lindeman

Perusturva: Sirkku Pekkarinen-Keto ja varaedustaja Tuula Malmi-Suominen

Konserni: valmistelija / sihteeri, Susanna Järvenpää

Kuntatekniikka: Joakim Åsten ja varaedustaja Merja Puromies

Lisätietoja:

Susanna Järvenpää, elinkeino- ja markkinointikoordinaattori/ Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, p.050 414 3524, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Erkki Majanen, koordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kokouspöytäkirjat

Kokous 22.5.2018 (pdf)

Kokous 9.10.2018 (pdf)

Kokous 13.3.2019 (pdf)

Kokous 9.5.2019 (pdf)

Kokous 5.9.2019 (pdf)

Toimintasuunnitelma 2018-2020 (pdf)