Lapsiystävällinen kunta

Kirkkonummi on virallisesti Lapsiystävällinen kunta

Suomen UNICEF antoi Kirkkonummelle ensimmäisen kerran Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2017. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

Toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Suomen UNICEF myönsi Kirkkonummen kunnalle kesäkuussa 2020. UNICEFin mallin myötä Kirkkonummella koko kunnan yhteinen ymmärrys lapsen oikeuksien merkityksestä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Toimialoilla sekä konsernihallinnossa lapset otetaan huomioon ja heitä kuullaan erilaisten hankkeiden sekä toiminnan valmistelussa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa

 Lisää Lapsiystävällinen kunta toimintamallista löytyy UNICEFin sivuilta.

Vuoden 2018 aikana arvioimme uudelleen yhdessä UNICEFin kanssa kuinka lasten oikeudet toteutuvat kunnassamme ja laadimme seuraavien vuosien kehittämissuunnitelman. Kunnan kehittämistyöstä vastaa Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä, johon kuuluu edustajia kunnan jokaiselta toimialalta ja konsernihallinnosta, nuorisovaltuustosta ja luottamushenkilöistä. Kokouksiin kutsumme tarvittaessa edustajia myös yhdistyksistä ja järjestöistä.

Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen toiminta Kirkkonummella alkaen v. 2017:

Lapsiystävällinen kunta toimintamallin koordinaatiotyöryhmän jäsenet:

Luottamushenkilöiden edustajat:

puheenjohtaja Erkki Majanen, varaedustaja Riikka Purra
varapuheenjohtaja Linda Basilier, varaedustaja Marjut Frantsi-Lankia
Emmi Wehka-Aho, varaedustaja Rita Holopainen
Johanna Fleming, varaedustajat Elina Kinnunen ja Pekka M. Sinisalo
Nuorisovaltuuston edustaja: Oskari Pikkarainen, varaedustaja Aaro Salo

Kunnan johtoryhmä:

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Anu Rautiainen, hallintojohtaja
Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja
Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja
Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Esa Lindell, talousjohtaja

Toimialojen edustajat:

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut: Esa Kukkasniemi ja Päivi Sorvari, varaedustaja Johanna Lindeman
Perusturvapalvelut: Anna-Lotta Aaltonen, varaedustaja Antonina Carlberg
Konsernihallinto: Susanna Järvenpää, varaedustaja Johanna Andelmin-Inkinen
Yhdyskuntatekniikka: Joakim Åsten, varaedustaja Merja Puromies

Lisätietoja:

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorit: lapsiystavallinenkunta(a)kirkkonummi.fi
Susanna Järvenpää, elinkeino- ja markkinointikoordinaattori, puh. 050 414 3524, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Joakim Åsten, projektipäällikkö, puh. 040 126 9762, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi

Koordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja
Erkki Majanen, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi