Lapsiystävällinen kunta


Kirkkonummi liittyi vuoden 2016 alusta UNICEFin Lapsiystävällisen kunta toimintamalliin. Toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviosta

Kirkkonummella kehittämistyö on alkanut UNICEFin järjestämällä koulutuksella Lapsiystävällinen kunta toimintamallin työryhmien jäsenille. Kahden vuoden kehittämistyön aikana kunta arvioi nykytilaansa, kehittää toimintaansa sekä arvioi työnsä tulokset UNICEFille.

Lisää Lapsiystävällinen kunta toimintamallista löytyy UNICEFin sivuilta.

Tiedotamme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin ajankohtaisista asioista kunnan ajankohtaista -kanavassa sekä Facebookissa

Lapsiystävällinen kunta-esitteemme

Miten kasvatat lapsestasi ja nuorestasi vahvan? Asiantuntijoiden muistilista vanhemmille -vihkonen.

Lisätietoja:

Päivi Sorvari, vapaa-aikapalveluiden suunnittelija p.040-126 9625, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Johanna Lindeman, johtava koulupsykologi p.040-579 1201, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi
Emmi Wehka-aho, koordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja p. 045-197 5050, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi